Σάββατο
23.10.2021

Οι 22 κλάδοι επιτηδευματιών που θα…. χαρίσουν έκπτωση φόρου €2.200

Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξήγγειλε, μεταξύ πολλών άλλων μέτρων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 85ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που θα πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους. Το ποσό της εκπιπτόμενης δαπάνης δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%).

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πιο αναλυτικά, από τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κι από τα όσα αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες προκύπτει ότι από το φορολογικό έτος 2022, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023 για το 2022:

 1. Θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει τον εκάστοτε προηγούμενο χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από 22 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2022 έως και το φορολογικό έτος 2025 (από τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 έως και τις φορολογικές δηλώσεις του 2026).

Οι κατηγορίες επαγγελματιών για τους οποίους θα ισχύει το κίνητρο αυτό είναι:

 • Δικηγόροι
 • Αρχιτέκτονες
 • Ιδιωτικοί ερευνητές
 • Εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών.
 • Εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικών.
 • Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές.
 • Ξυλουργοί
 • Εργολάβοι καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων.
 • Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.
 • Επαγγελματίες εκμίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων (λιμουζινών).
 • Ταξιτζήδες.
 • Εργολάβοι μεταλλικών κατασκευών-αλουμινάδες (κατασκευαστές στέγης, μεταλλικών πλαισίων και τεμαχίων λαμαρίνας).
 • Ράφτες, μοδίστρες, επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων.
 • Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων αναψυχής (αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
 • Ψυκτικοί, επισκευαστές αιρκοντίσιον, ψυγείων και άλλων εγκαταστάσεων ψύξης.
 • Επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Φωτογράφοι.
 • Εργολάβοι σκυροδέματος.
 • Ηλεκτρολόγοι.
 • Ελαιοχρωματιστές.
 • Γυμναστήρια.
 • Σχολές χορού.

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν κάθε χρόνο φόρο:

 • έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ
 • έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ
 • έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ
 • έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ
 • έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Το νέο αυτό κίνητρο για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους κλάδους αυτοαπασχολουμένων φορολογουμένων δεν θα αντικαταστήσει το ήδη ισχύον μέτρο που προβλέπει την υποχρέωση κάθε φυσικού προσώπου να καλύπτει το 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματός του με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Θα λειτουργήσει δηλαδή συμπληρωματικά ως πρόσθετο κίνητρο για τους φορολογούμενους.

Στην ουσία, από τον Ιανουάριο του επομένου έτους θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking, τις αμοιβές των παραπάνω 22 κατηγοριών επαγγελματιών και να ζητούν και να λαμβάνουν από αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επωφελούνται με εκπτώσεις φόρου που μπορεί να φθάσουν έως και τα 2.200 ευρώ ετησίως.

Εις διπλούν θα μετρούν οι αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους

 1. Τα έξοδα που θα πραγματοποιεί ετησίως κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Π.χ. μια δαπάνη ύψους 100 ευρώ για πληρωμή αμοιβής σε ιατρό, λόγω επίσκεψης το ιατρείο του, εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες.
ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

(1)

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 17.000 ΕΥΡΩ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5.000 ΕΥΡΩ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ) ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

10000 900 8500 765 135 7000 630 270 5000 450 450
11000 1120 9500 855 265 8000 720 400 6000 540 580
12000 1340 10500 1010 330 9000 810 530 7000 630 710
13000 1560 11500 1230 330 10000 900 660 8000 720 840
14000 1780 12500 1450 330 11000 1120 660 9000 680 1100
15000 2000 13500 1670 330 12000 1340 660 10000 900 1100
16000 2220 14500 1890 330 13000 1560 660 11000 1120 1100
17000 2440 15500 2110 330 14000 1780 660 12000 1340 1100
18000 2660 16500 2330 330 15000 2000 660 13000 1560 1100
19000 2880 17500 2550 330 16000 2220 660 14000 1780 1100
20000 3100 18500 2770 330 17000 2440 660 15000 2000 1100
25000 4500 23500 4080 420 22000 3660 840 20000 3100 1400
30000 5900 28500 5480 420 27000 5060 840 25000 4500 1400
40000 9500 38500 8960 540 37000 8420 1080 35000 7700 1800
50000 13900 48500 13240 660 47000 12580 1320 45000 11700 2200
75000 24900 73500 24240 660 72000 23580 1320 70000 22700 2200
100000 35900 98500 35240 660 97000 34580 1320 95000 33700 2200

Πηγή: powergame.gr