Οι 20 παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις – Τι να προσέξετε

Φέτος, η φορολογική δήλωση ενσωματώνει διάφορες μεταβολές. Απαιτείται λοιπόν προσοχή, γιατί οι παγίδες είναι πολλές, όπως γράφει η εφημερίδα «Απογευματινή»:

 1. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.
 2. ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ: Ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η α΄ δόση μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2023 και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024.
 4. Η ΕΚΠΤΩΣΗ: Σε εφάπαξ πληρωμή ισχύει έκπτωση 3%.
 5. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: Τα τεκμήρια διαβίωσης – αγορές ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών, η αποπληρωμή δανείων καταναλωτικών κ.λπ. δείχνουν το εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό τρόπο. Δηλαδή, σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού εισοδήματος που δηλώθηκε.
 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ: Ο κατώτατος συντελεστής φόρου είναι 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Μέχρι τα 20.000 ευρώ συντελεστής 22%. Από 20.000 μέχρι 30.000 ευρώ συντελεστής 28%. Στα 30.000-40.000 ευρώ συντελεστής 36%. Και άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%.
 7. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης. Αν υπάρχει κοινή δήλωση, πραγματοποιείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εν συνεχεία εκδίδονται δύο ξεχωριστές πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για τον κάθε σύζυγο.
 8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ: Προσοχή! Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
 9. Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ: Ο φόρος που προκύπτει από την κοινή τους δήλωση βεβαιώνεται στη ΔΟΥ του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ΔΟΥ, λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας.
 10. ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ: Οι έγγαμοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αρκεί μόνον ο ένας εκ των δύο να έχει ήδη δηλώσει την επιλογή αυτή μέχρι τις 28/2 στο TAXISnet.
 11. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ: Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» αν συνοικούν με τον φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ. Ακόμη, αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
 12. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 67%: Επιπλέον έκπτωση φόρου 200 ευρώ.
 13. ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑμεΑ: Εδώ η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται μία φορά και μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.
 14. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Φορολογούνται ως εξής: α) 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 12.000 ευρώ. β) 35% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ. γ) 45% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.
 15. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: Μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση.
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αν κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2022, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2023.
 17. ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ: Κατατίθεται για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31/12/2023.
 18. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ: Αν υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και επιπλέον αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, δηλαδή εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα.
 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ: Αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, υποβάλλονται στο myAADE.
 20. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: Με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή από γονικές παροχές κ.λπ.

Πηγή: powergame.gr

Array