Κυριακή
21.07.2024

Οι 10 ανατροπές στα εκκαθαριστικά 3,2 εκατ. μισθωτών

Δέκα σημαντικές αλλαγές επέρχονται φέτος στον υπολογισμό και στον τρόπο εξόφλησης των φόρων για τα εισοδήματα των μισθωτών. Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν τα πάνω κάτω στα εκκαθαριστικά σημειώματα, που θα λάβουν οι φορολογούμενοι αυτοί αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2020 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο σύστημα TAXISnet εντός των προσεχών ημερών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συνολικά περίπου 3,2 εκατομμύρια μισθωτοί φορολογούμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Φέτος, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά ως προς τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Κι αυτό διότι με νόμους που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού των φόρων, όπως η μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, η μείωση των φορολογικών συντελεστών  κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 20.000 ευρώ, η μη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των e-αποδείξεων για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού.

Με δεδομένη και τη σημαντική μείωση την οποία έχουν υποστεί τα φορολογητέα εισοδήματα των περισσοτέρων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, οι εν λόγω φορολογούμενοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο, είτε θα καταστούν δικαιούχοι είσπραξης επιστροφών φόρου είτε θα κληθούν να πληρώσουν ποσά φόρων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εκλήθησαν να καταβάλουν πέρυσι.

Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος οι μισθωτοί φορολογούμενοι, για να δηλώσουν τα εισοδήματα του έτους 2020, θα ισχύσουν συνολικά 10 σημαντικές αλλαγές στους κανόνες υπολογισμού και εξόφλησης των φόρων. Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

 1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών στην βασική κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα αυτά επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
 • Μείωση εισαγωγικού (ελάχιστου) φορολογικού συντελεστή  από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα  του  εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του  εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%. 
 1. Αύξηση των αφορολογήτων ορίων για τα εισοδήματα από μισθούς.  Για όσους μισθωτούς βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται:
 • από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 12.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 13.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με πέντε εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 14.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με έξι εξαρτώμενα τέκνα
 • από 9.545,45 ευρώ σε 15.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με επτά εξαρτώμενα τέκνα κ.ο.κ.
 1. Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι παρακάτω κατηγορίες μισθωτών φορολογουμένων:

α) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων οι συμβάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του 2020 τέθηκαν σε αναστολή, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, επειδή οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού είτε ήταν απλά «πληττόμενες».

 • Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος μέσα στο 2020.
 • Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

Οι 3 παραπάνω κατηγορίες μισθωτών φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, έστω κι αν τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν σε υψηλότερο επίπεδο τα φορολογητέα εισοδήματά τους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

 • εφόσον τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020,  δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,
 • εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή εφόσον δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν,
 • εφόσον τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του  σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα ληφθεί υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τι θα ισχύσει για τις e-αποδείξεις

 1. Επιπλέον, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όσοι μισθωτοί υπάγονται στις παραπάνω 3 κατηγορίες πληγέντων οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού καθώς επίσης και όσοι μισθωτοί εργαζόμενοι έκλεισαν μέχρι και τις 31-12-2019 το 60ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν ποσοστό 30%του ατομικού ετησίου εισοδήματος του 2020 με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω web-banking κ.λπ.) δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου με επιπλέον φόρο εισοδήματος επί του ακάλυπτου ποσού. Δηλαδή οι φορολογούμενοι αυτοί εξαιρούνται πλήρως.
 1. Για όσους μισθωτούς φορολογούμενους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30%  ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος εισοδήματος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο, με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%.
 1. Επιπλέον, για όλους τους μισθωτούς φορολογούμενους που υπόκεινται στην υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες συνολικού ποσού ίσου με το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2020, τα έκτακτα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020 δεν θα συνυπολογιστούν στο ετήσιο αυτό εισόδημα.

Προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τρόποι εξόφλησης των φόρων 

 1. Όποιοι μισθωτοί φορολογούμενοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον φόρο εισοδήματος και τις λοιπές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεών τους σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Ιουλίου και κάθε μία από τις επόμενες 7 δόσεις μέχρι τα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022.
 1. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων και των λοιπών επιβαρύνσεων εφάπαξ, με έκπτωση 3%, μέχρι τις 30 Ιουλίου.
 1. Για όσους μισθωτούς φορολογούμενους δεν καταφέρουν να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Ιουλίου, δεν θα ισχύσει πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής. Και αυτοί οι φορολογούμενοι θα θεωρούνται εμπρόθεσμοι, εφόσον υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 27 Αυγούστου. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα είναι ωστόσο υποχρεωμένοι  να καταβάλουν μέχρι τις 30 Αυγούστου μαζεμένες τις δύο πρώτες δόσεις των φόρων που θα έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεών τους.

Πηγή: powergame.gr

Array