Κυριακή
28.11.2021

Ο μετασχηματισμός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Γράφει η Πρόεδρος και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας HDB

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί είχαν ανέκαθεν στόχο να αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στο να γίνουν πιο γρήγορες και αποτελεσματικές μειώνοντας συγχρόνως και το λειτουργικό κόστος τους.

Ήταν μια «συνταγή» αποδεδειγμένα λειτουργική και με θετικά αποτελέσματα.

Το πρόβλημα όμως είναι, πως στην μετά Covid εποχή η «συνταγή» αυτή δεν επαρκεί.

Τουλάχιστον όχι σε αυτό τον βαθμό και με τον συμβατικό και τετριμμένο τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. Η πανδημία δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου ανάγκη για ένα είδος μετασχηματισμού που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων ως τον μοναδικό τρόπο επιβίωσής τους ιδιαίτερα κατά την περίοδο του lockdown.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην 4η επανάσταση και στην αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού και να δαπανώνται τεράστια ποσά για την υλοποίησή του, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα όμως δεν είναι τα αναμενόμενα καθώς το πρόβλημα δεν είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά ο τρόπος υλοποίησής του.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσεγγίσαμε τον μετασχηματισμό μας ολιστικά, στο σύνολο των λειτουργιών μας και όχι μεμονωμένα κάνοντας δηλαδή απλά επενδύσεις στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των software και hardware συστημάτων μας.

Με σύμμαχο πάντα την τεχνολογία επανεξετάσαμε και επαναπροσδιορίσαμε την εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία μας ταυτόχρονα με τον τρόπο λειτουργίας μας, πάντα όμως με επίκεντρο τον άνθρωπο γιατί ο άνθρωπος είναι πάντα το μέτρο και το σημείο αναφοράς είτε ως πελάτης είτε ως τελικός χρήστης.

Αναλύσαμε λοιπόν εις βάθος την κουλτούρα, μεταφράσαμε τις αξίες και τις δεξιότητες των ανθρώπων, χαρτογραφήσαμε τους ρόλους και τα καθήκοντα, συζητήσαμε προβληματισμούς, ακούσαμε προτάσεις, επανασχεδιάσαμε το οργανόγραμμά μας καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των τμημάτων, διευκολύνοντας και δυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο τη διατμηματική συνεργασία και επικοινωνία

Ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό, την κινητήριο δύναμή μας, με επαγγελματίες που διαθέτουν τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία πάνω στις νέες τεχνολογίες και πως ως Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε οργανικά και αποτελεσματικά προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Βασικό συστατικό της νέας μας προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός πελατειακού προφίλ 360 μοιρών καθώς στο μέλλον η πιστοληπτική ικανότητα θα κρίνεται με αξιολόγηση στοιχείων ποσοτικών αλλά και ποιοτικών που θα διατίθενται ψηφιακά.

Διαμορφώνουμε χαρτοφυλάκια με διαφορετικούς δείκτες KPIs, κάνοντας πράξη το σωστό data mining. Μετρήσαμε, μελετήσαμε και μάθαμε τις λεπτομέρειες για τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας καθώς και τις ελλείψεις που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία.

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός διευρυμένου και νέου γνώρισε τον πελάτη (know your customer) όπου θα μπορούμε άμεσα να αξιολογούμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων με βάση την συνολική τους δράση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία θα αποτελούν τμήμα μόνο της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στο σύνολο θα συνεκτιμώνται στοιχεία όπως διακρίσεις καινοτομίας, συνεργασίες και εξωστρεφείς συμμαχίες, γιατί όλα αποτελούν επίσης, κριτήριο bankability. Υπάρχει αυτή η σοφή φράση ‘’you buy potential’’, επενδύεις δηλαδή στις δυνατότητες όχι μόνον στο παρελθόν.

Σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξελίσσεται ήδη σε σύγχρονο Fintech οργανισμό που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, με την αξιοποίηση του πλούτου δεδομένων, τα οποία ανάγονται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού hub, να αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας.

Ας μην ξεχνάμε ότι η HDB δεν είναι μια εμπορική τράπεζα, αλλά παίζει ένα ρόλο βελτιστοποίησης και μόχλευσης των κεφαλαίων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στρατηγικά στην HDB βλέπουμε το BANKING AS A SERVICE.

Διαθέτουμε ίσως μια μοναδική για τα δεδομένα του Ελληνικού Δημοσίου, δυνατότητα επεξεργασίας, παρακολούθησης και αξιοποίησης στοιχείων και δεδομένων (BI tools), διευρυμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά στοχευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα που εξυπηρετούν τους ευρύτερους κυβερνητικούς στόχους παρέμβασης στην πραγματική οικονομία.

Δημιουργήσαμε και την ψηφιακή κοινότητα InnoAgora μέσα στην πλατφόρμα EuroQuity της Αναπτυξιακής Γαλλικής Τράπεζας Bpifrance, ώστε να δικτυώσουμε τις δυναμικές εταιρίες του κλάδου με επενδυτές και πιθανούς πελάτες σε διεθνές επίπεδο και στη δημιουργία ενός επαγγελματικού και εξειδικευμένου δικτύου επενδυτών και επιχειρηματιών.

Λειτουργούμε σε ψηφιακό περιβάλλον σε ρόλο βελτιστοποίησης και μόχλευσης του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς τα δεδομένα πλέον είναι ολοένα και περισσότερο ανοικτά και η τάση διεθνώς είναι να πάμε σε ένα μοντέλο ανοικτής χρηματοοικονομικής (Οpen Finance) μετά το αρχικό στάδιο της ανοικτής τραπεζικής (Open Banking).

Γνωρίζουμε πως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και θα πρέπει κάθε οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται τάχιστα σε νέα δεδομένα και να κάνει επιλογές σε τεχνολογικές υποδομές που θα του επιτρέπουν να παραμένει ευέλικτος.

Ως διαχειριστές δεδομένων έχουμε την ευθύνη να τηρούμε τα καλύτερα δυνατά πρωτόκολλα ασφάλειας και να στοχεύουμε ακόμα και σε υπέρβαση του ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε αυτά.

Παράλληλα εξελίσσεται και το μοντέλο αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής (Decentralized Finance) το οποίο χρησιμοποιεί blockchain υποδομή για να εξαλείψει τους ενδιάμεσους παίχτες.

Μέσα από FinTech πλατφόρμα, η οποία θα μας δώσει την άνεση να σχεδιάσουμε στοχευμένα προϊόντα με πολύ χαμηλό time-to-market.

Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας και στρατηγικών συμπράξεων για να προσδώσουμε αξία στις ομάδες που θέλουν να επιχειρήσουν και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.

Σύντομα θα διαθέσουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό μέρος του πιστωτικού κινδύνου διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με στόχο να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς, καινοτόμες και ανταγωνιστικές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον.

Είναι σίγουρο πως το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις που μπορούν επιτυχημένα να συνδυάσουν τη χρήση της τεχνολογίας με τις ανθρώπινες δεξιότητες υπό το πρίσμα ενός επιτυχημένου ηγέτη.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρίση και θωρακιζόμαστε απέναντι σε νέες απειλές και μελλοντικές διαταραχές. Και είμαστε ακόμα πιο καλά προετοιμασμένοι οργανικά αλλά και δομικά να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και τους Έλληνες επιχειρηματίες που τολμούν και επιχειρούν μπροστά.

*Η κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου είναι Πρόεδρος και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας HDB

Πηγή: newmoney.gr