Νικόλαος Στασινόπουλος (Viohalco): Επενδύσεις, τεχνογνωσία και η αφοσίωση των ανθρώπων πυξίδα της εταιρείας στο ασταθές περιβάλλον

Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές του ομίλου Viohalco το 2023, εξέφρασε ο Πρόεδρoς του ΔΣ της εταιρείας κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, στο μήνυμά του προς τους μετόχους, στον Απολογισμό της εταιρείας για το 2022 που δημοσιεύτηκε χθες.

Όπως αναφέρει, καθώς προχωράμε προς το 2023, το περιβάλλον της αγοράς είναι πιθανό να παραμείνει ασταθές λόγω των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων, των υψηλών επιτοκίων και της οικονομικής αβεβαιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εστίαση της  Viohalco, παραμένει στην επιτυχή επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, αξιοποιώντας το επενδυτικό της πρόγραμμα σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, την τεχνογνωσία και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της παραμένουν σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις παγκόσμιες μεγάλες τάσεις βιωσιμότητας, όπως η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών σε λύσεις συσκευασίας υψηλού ανακυκλωμένου περιεχομένου, καθώς και η ενεργειακή μετάβαση και ο εξηλεκτρισμός με στόχο ένα μέλλον ουδέτερο για το κλίμα.

Υψηλές οι αποδόσεις του 2022

Σχετικά με το  2022, τονίζει ότι οι εταιρείες της Viohalco είχαν υψηλές επιδόσεις, αξιοποιώντας την υγιή ζήτηση που βασίζεται στις παγκόσμιες μεγάλες τάσεις βιωσιμότητας, παρά τις συνεχείς μακροοικονομικές προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Viohalco δημιούργησε ενοποιημένα έσοδα για το έτος 6.986 εκατ. ευρώ, έναντι 5.375 εκατ. ευρώ το 2021. Τα ενοποιημένα προσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) ανήλθαν σε 649 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 426 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν Ο φόρος εισοδήματος έφτασε τα 375 εκατ. ευρώ, έναντι 276 εκατ. ευρώ το 2021. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ (2021: 195 εκατ. ευρώ).

Ο τομέας αλουμινίου αναπτύχθηκε έντονα, λόγω της εξαιρετικής λειτουργικής απόδοσης. Με ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα, η Elval και η Symetal κατάφεραν να αξιοποιήσουν πλήρως την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ανακυκλώσιμων προϊόντων. Η Bridgnorth Aluminium αύξησε τις πωλήσεις και την κερδοφορία της, ενώ η Etem Gestamp έκανε περαιτέρω βήματα για να γίνει ένας υψηλού προφίλ συνεργάτης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η ισχύς του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η πελατοκεντρική προσέγγιση θα είναι βασική δύναμη, καθώς οι εταιρείες του τμήματος αλουμινίου συνεχίζουν να κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες σε όλες τις αγορές τους.

Η ισχυρή ζήτηση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οδήγησε στην κερδοφορία του κλάδου του χαλκού. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και τα επιτόκια προκάλεσαν αβεβαιότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο επηρεάζοντας κυρίως τους σωλήνες χαλκού και τα προϊόντα διέλασης από κράμα χαλκού. Οι συνθήκες παρέμειναν πιο θετικές για τον χαλκό και τα προϊόντα έλασης από κράμα και τα προϊόντα εξέλασης χαλκού, γεγονός που οδήγησε τη συνολική ανάπτυξη για τον κλάδο. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές λόγω της στροφής σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας και πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται για την παροχή βελτιστοποίησης προϊόντων και χωρητικότητας.

Τα νέα συμβόλαια και η αύξηση του όγκου, που στηρίζονται στην αποδοτικότητα της παραγωγής και την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων έργων, επέτρεψαν στο τμήμα καλωδίων να διατηρήσει τη θετική του δυναμική. Το 2022 παραδόθηκαν μια σειρά από σημαντικά έργα. Η Ελληνικά Καλώδια συνέχισε να διαγωνίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και της ανατέθηκαν αρκετές νέες συμβάσεις, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στις υπάρχουσες αγορές, καθώς και στη διευκόλυνση της επέκτασης σε νέες αγορές. Με τη συνεχιζόμενη ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, τις αυξανόμενες επενδύσεις σε συνδέσεις με το δίκτυο και τα ασφαλή έργα, οι προοπτικές για τον τομέα των καλωδίων παραμένουν θετικές. Ο τομέας των χαλυβδοσωλήνων κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις καθώς η ανάκαμψη της αγοράς μεταφοράς καυσίμων φυσικού αερίου οδήγησε σε επανεκκίνηση έργων που είχαν αναβληθεί στο παρελθόν. Η δραστηριότητα των διαγωνισμών αυξήθηκε στη συνέχεια και η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε νέα έργα και δημιούργησε ένα ισχυρό ανεκτέλεστο παραγγελίες, καθιστώντας την εταιρεία σε καλή θέση για να ευδοκιμήσει το 2023.
Το τμήμα χάλυβα, σημειώνει ο Πρόεδρος της εταιρείας, διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά στον κατασκευαστικό τομέα στις βασικές αγορές του. Παρά την πτώση των τιμών του χάλυβα κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι επιδόσεις παρέμειναν θετικές, λόγω των επενδύσεων στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και στην ποιότητα των προϊόντων, την αύξηση του όγκου και την επέκταση σε νέες αγορές.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Το 2023, οι εταιρείες του τομέα χάλυβα θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, ενώ παράλληλα θα εδραιώσουν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε περαιτέρω αλλαγές στο περιβάλλον τους.

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εμπορικών ακινήτων αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων του τομέα των ακινήτων, η οποία μόχλευσε την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, βιώσιμα κτίρια. Η Noval Property απέκτησε 21 νέα περιουσιακά στοιχεία το 2022, πολλά από τα οποία θα μετατραπούν εκ νέου σε σύγχρονα, βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αποτελεί συνέχεια της κυκλοφορίας του πρώτου πράσινου ομόλογου της εταιρείας το 2021 και είναι σύμφωνο με τη στρατηγική για επιδίωξη περιβαλλοντικά διαπιστευμένων επενδύσεων και βιώσιμων αναπτύξεων ακινήτων.

“Μετά την περσινή έναρξη ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κινδύνων και ευκαιριών με συστηματικό και διεξοδικό τρόπο, οι εταιρείες Viohalco ολοκλήρωσαν όλες τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για το 2022, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε όλα τα μέτωπα”, καταλήγει ο κ. Νίκος Στασινόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Viohalco: Θετικό το momentum για στήριξη της βιομηχανίας, αλλά η Ευρώπη πρέπει να βιαστεί

Viohalco: Στα 6,98 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2022

Πηγή: mononews.gr