Δευτέρα
11.12.2023

Νέο φορολογικό: Ποιοι επαγγελματίες κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Με κλιμακωτό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα χρόνια (τριετίες) που δραστηριοποιείται ο επαγγελματίας, τον τζίρο του, αλλά και τις αποδοχές των εργαζομένων του, θα φορολογηθούν για τη χρήση του 2023 οι 773.000 επαγγελματίες. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης οδηγούν στην αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος από τα 7,78 δισ. ευρώ στα 13,35 δισ. ευρώ, δηλαδή 5,56 δισ. ευρώ περισσότερα. Μάλιστα, στα ταμεία του κράτους θα προστεθούν περί τα 874 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα περιορισθεί στα 606 εκατ. ευρώ με την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το τεκμαρτό εισόδημα είναι «μαχητό» και μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Έως τις 50.000 το τεκμαρτό εισόδημα    

Έτσι, λοιπόν, το τεκμαρτό εισόδημα θα ξεκινά από τα 10.920 ευρώ για τον επαγγελματία με έξι χρόνια με ενεργά βιβλία και θα φθάνει τα 50.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Με τις προωθούμενες αλλαγές περίπου 473.000 επαγγελματίες που σήμερα δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα έως και μηδενικά θα πληρώσουν φόρους 1.444 κατά μέσο όρο ο καθένας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προσεχώς προβλέπει τη μείωση του τέλος επιτηδεύματος για όσους δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα πάνω από το τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%, ενώ για όλους τους υπόλοιπους η μείωση θα είναι της τάξης του 25%.

Το νέο σύστημα

 • Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό θα είναι μηδέν.
 • Τον τέταρτο χρόνο θα διαμορφωθεί στα 3.603 ευρώ.
 • Τον πέμπτο χρόνο στα 7.316 ευρώ.
 • Τον έκτο χρόνο το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τα 10.920 ευρώ.
 • Στη δεύτερη τριετία θα διαμορφωθεί στα 13.120 ευρώ.
 • Την τρίτη και τελευταία τριετία στα 14.196 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το τεκμαρτό εισόδημα συνδέεται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αναπροσαρμόζεται ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται και το τεκμαρτό εισόδημα.

Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας διαθέτει εργαζομένους (το 6% του συνόλου διαθέτει εργαζομένους), το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση και τις αποδοχές του υπαλλήλου. Δηλαδή στην περίπτωση που ο επαγγελματίας πληρώνει τον υπάλληλό του με το ποσό των 18.000 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφωθεί στις 19.800 ευρώ. Δηλαδή οι αποδοχές του εργαζομένου συν 10%.

Παράλληλα, το τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται και ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης. Δηλαδή στην περίπτωση που ο τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της δραστηριότητας (ΚΑΔ) της προηγούμενης χρήσης, το φορολογητέο εισόδημα θα αυξάνεται:

 • 35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων,
 • 70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων,
 • 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τα 50.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα φθάσει τα 13.900 ευρώ.

Ποιους αφορά και ποιοι εξαιρούνται

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στις ατομικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων με ΑΠΥ («μπλοκάκια»).

 • Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τυχόν τριετίες που έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος από την πρώτη έναρξη των εργασιών του ανεξαρτήτως του ΚΑΔ. Το ελάχιστο τεκμαρτό αυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος, μετά τα 3 πρώτα έτη, με ένα ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες και ποσό που φθάνει τα 14.196 ευρώ.
 • Κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.
 • Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε παύση εργασιών δεν λογίζεται κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής: 100 % για τα τρία πρώτα χρόνια, 67 % για τον 4ο χρόνο και 33 % για τον 5ο χρόνο.
 • Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί τη δραστηριότητά του και έχει την κύρια κατοικία του σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, η ελάχιστη αμοιβή θα μειώνεται κατά 50%.
 • Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, θα μειώνεται κατά 50%.

Τέλος επιτηδεύματος

Για όσους δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα υψηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή, θα εφαρμοστεί άμεσα από το 2024 μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50%. Ενώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή, θα έχουν μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25%. Το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί σε ορίζοντα διετίας.

Σημειώνεται ότι σε σύνολο 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών:

 • Οι 138.000 θα έχουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 560 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.
 • Οι 124.000 δεν θα έχουν επιβάρυνση ή ελάφρυνση.
 • Οι 473.000 θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, κατά μέσο όρο +1.444 ευρώ ο καθένας.

Παραδείγματα

 1. Νέος αυτοαπασχολούμενος με 3.000 δηλωθέν εισόδημα. Είχε 270 ευρώ φόρο και θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο φόρο χωρίς αλλαγή.
 2. Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 50.000 ευρώ, θα έχει σταδιακά μείωση από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ.
 3. Παλιός αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 1.500 ευρώ, είχε 135 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 785 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και θα έχει αύξηση επιβάρυνσης κατά 1.038 ευρώ.
 4. Αυτοαπασχολούμενος με μηδέν δηλωθέν εισόδημα και μεγάλο τζίρο. Σήμερα πληρώνει μόνο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις του εργοδοτικού κόστους και του μεγάλου τζίρου πηγαίνει σε 25.833 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και έχει αύξηση στη φορολογία κατά 4.083 ευρώ.
 5. Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 7.000 ευρώ και 200.000 τζίρο, είχε 630 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 1.280 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και επειδή έχει μεγάλο τζίρο θα προσαυξηθεί κατά 70% σε 24.133 ευρώ φορολογητέο εισόδημα. Συνολικά θα έχει μια αύξηση στη φορολογική επιβάρυνση κατά 2.977 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr