Κυριακή
21.07.2024

Νέα εποχή για τα ΕΛΠΕ: Τα επόμενα ορόσημα και οι κρυμμένες υπεραξίες

Μια νέα εποχή ξεκινά για τα ΕΛΠΕ, μετά την έγκριση από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του σχεδίου μετασχηματισμού της εταιρείας σε ένα σύγχρονο ενεργειακό όμιλο με στόχο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ενεργειακή μετάβαση.

H νέα εποχή για τα ΕΛΠΕ, περιλαμβάνει εκτός από την ανάπτυξή τους στις ΑΠΕ και στην Νέα Ενέργεια, την αλλαγή δομής, ονόματος και ταυτότητας, και μια νέα εποχή κοινοπραξιών και εξαγορών που θα φέρει νέες  αποτιμήσεις και νέες υπεραξίες. Όπως τόνισε εξάλλου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Σιάμισιης, η νέα εταιρική δομή, «θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω συνεργασιών με σοβαρούς «παίκτες» σε κάθε έναν επιμέρους κλάδο δραστηριοποίησης», αλλά και νέες δυνατότητες φθηνής χρηματοδότησης για τα πράσινα σχέδια του ομίλου.

Μοχλός της ανάπτυξης του ομίλου θα είναι η δραστηριότητά του στις ΑΠΕ όπου και προορίζει το 50% των επενδύσεών του.

Η ανάπτυξη αυτή θα γίνει με ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών για επιτάχυνση στόχων

Στόχος είναι να αποκτήσει ένα διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα, λαμβάνοντας υπόψη κρατικές ρυθμίσεις και πλαίσια, ωριμότητα κάθε αγοράς, αποδόσεις και αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο

Όσον αφορά στις τεχνολογίες, αρχικά θα εστιάσει σε onshore αιολικά και φωτοβολταϊκά και μεσοπρόθεσμα σε offshore αιολικά, αποθήκευση ενέργειας και  υδρογόνο.

Επίσης ο όμιλος δηλώνει ανοικτός σε συνεργασίες, αφού εκτός από 100% ιδιοκτησία θα ληφθούν υπόψη για την επίτευξη ταχύτερης ανάπτυξης και εισόδου σε διαφορετικές αγορές (π.χ. JVs).

Στον τομέα των ΑΠΕ ο στόχος που θεσπίστηκε αφορά στην ανάπτυξη 2 GW έργων μέχρι το 2030 και στο πλαίσιο αυτό επιταχύνεται η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1,3 GW.

Συνεχίζεται η κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού της Κοζάνης, με τις εργασίες να έχουν φτάσει στο 40%, ενώ η έναρξη του έργου τοποθετείται για τις αρχές του 2022.

Τέλος ακόμη 300MW βρίσκονται σε στάδιο προχωρημένης αδειοδότησης ενώ πρόσφατα εξασφαλίστηκαν βεβαιώσεις παραγωγού για ακόμη 214MW  αιολικών και φωτοβολταϊκών.

Τα επόμενα βήματα

Το πρώτο βήμα ήδη έγινε, με την έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ και το μετασχηματισμό της εταιρείας. Επόμενο βήμα η οριστικοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού που θα προταθεί σε λίγους μήνες, και τρίτο βήμα η δημιουργία της νέας δομής και της  νέας ταυτότητας και ονόματος του ομίλου που θα έχει από το 2022.

Ειδικότερα, η  εκκίνηση του πλάνου μετασχηματισμού αναμένεται να έρθει μετά από πρόταση του ΔΣ σε διάστημα 2 μηνών από την τακτική ΓΣ του ομίλου τον Ιούνιο, δηλαδή το Σεπτέμβριο.

Ο τομέας της Νέας Ενέργειας, όπως είπε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, αποτελεί πλέον το στόχο ανάπτυξης του ομίλου και για το σκοπό αυτό θα υλοποιήσει το φιλόδοξο πλάνο μετασχηματισμού «Όραμα 2025» το οποίο συνοδεύεται από επενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ.

«Πρέπει να οδηγήσουμε τον όμιλο σε μια νέα κατεύθυνση, ο κόσμος και η ενεργειακή αγορά αλλάζουν και αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε και να προσαρμοστούμε γρήγορα ώστε τα ΕΛΠΕ  να συνεχίσουν να προσφέρουν αξία τόσο από την κύρια δραστηριότητά τους όσο και από νέες», σημείωσε ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Το νέο πλάνο ανάπτυξης των ΕΛΠΕ επικεντρώνεται σε 5 τομείς

Τη στρατηγική ESG με μείωση των εκπομπών CO2 κατά 50%, που θα επιτευχθεί μέσω τη μείωση σε απόλυτες τιμές των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2030 και κατά 20% εμμέσως από την αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ομίλου.

Τη στρατηγική επενδύσεων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της: Το 50% των νέων επενδύσεων στοχεύουν στη διασφάλιση και  αναβάθμιση της κύριας δραστηριότητας της διύλισης, με επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα, βιοκαύσιμα, ενεργειακή αποδοτικότητα, μπλε και πράσινο υδρογόνο. Το υπόλοιπο 50% θα κατευθυνθεί στις ΑΠΕ και περιλαμβάνει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και εξαγορές.

Τέταρτος τομέας είναι οι αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες προωθούνται μετά τη χθεσινή ΓΣ του ομίλου (νέος κανονισμός Καταλληλότητας, ανεξάρτητα μέλη, παρουσία γυναικών στο Δ.Σ).

Πέμπτος πυλώνας είναι η επαναδιατύπωση της εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νέα στρατηγική του ομίλου.

 

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

Πηγή: mononews.gr

Array