Μνημόνιο συνεργασίας για την διασφάλιση & αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Μνημόνιο συνεργασίας, υπεγράφη,  σήμερα, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και του Εντεταλμένου Συμβούλου και Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), Παναγιώτη Μπαλωμένου, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Το μνημόνιο εστιάζει στην εμβάθυνση των συνεργειών μεταξύ των τριών φορέων με εξειδίκευση δράσεων, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη καταγραφή και επικαιροποίηση της περιουσίας της ΕΤΑΔ Α.Ε., αλλά και στην επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιούνται οι σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες και τα διαθέσιμα εργαλεία του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, επιτυγχάνεται:

Η δυνατότητα της ΕΤΑΔ για ταυτοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων με τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Τ. καθώς και με τα υπόβαθρα τοπογραφικών διαγραμμάτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ Α.Ε.,  τα υπόβαθρα Natura 2000, τους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες και λοιπά στοιχεία.

Η εκ μέρους του Ελληνικού Κτηματολογίου προώθηση της δυνατότητας της ΕΤΑΔ για άμεση καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η προσαρμογή της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου στις διατάξεις περί ατελούς καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων των δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο που διέπει την τελευταία.

Η παροχή αναλυτικότερης, σε πραγματικό χρόνο, γεωαναφερθείσας πληροφορίας για τα ακίνητα αρμοδιότητας  ΕΤΑΔ  Α.Ε.

Η απευθείας πληροφόρηση των δικηγόρων και μηχανικών της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα Κτηματολογικά Φύλλα και Κτηματολογικά Διαγράμματα του Κτηματολογίου.

Ο εντοπισμός σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών ως προς το σκοπό διόρθωσής τους.

Ο εντοπισμός των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για τα οποία δεν υφίσταται γεωαναφορά σε σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα.

Από τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της εξυγίανσης του Χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ, γεγονός που θα συμβάλλει στην έγκαιρη ωρίμανση και την ασφαλέστερη αξιοποίηση τους.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, με το μνημόνιο ως πρώτο βήμα, οι τρεις φορείς πρόκειται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη του κοινού τους αυτού στόχου.

Πηγή: newmoney.gr

Array