Σάββατο
30.09.2023

Μισθώσεις ακινήτων: Παρατείνεται η προθεσμία – Η νέα ημερομηνία

Έως τις 31 Αυγούστου 2023 παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση των μισθώσεων ακινήτων που έχουν λήξει έως τα τέλη του 2022, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.Την παράταση, έως το τέλος του έτους, της δήλωσης λήξης των μισθώσεων ακινήτων που έληξαν μέχρι 31.12.2022, είχε ζητήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην απόφαση «Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».

Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet το μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου από τον εκμισθωτή. Όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για τη δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο εισόδημα. Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ για θεώρηση.

 

Πηγή: powergame.gr