Πέμπτη
01.06.2023

MIG: Αυξήθηκε κατά 155% η κίνηση των επιβατών και κατά 93% στα Ι.Χ. το πρώτο δίμηνο στα πλοία της Attica Group

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την Attica Group σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της Marfin Investment Group (MIG) για το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα, στην ετήσια έκθεση της αναφέρει ότι κατά το δίμηνο Ιανουαρίου ‐ Φεβρουαρίου 2022, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων.

Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 155% στους επιβάτες, 93% στα Ι.Χ. οχήματα και 16% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού έργου του ομίλου το 2021 και σε σχέση με τη χρήση 2020, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι επέρχεται η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου ATTICA στα προ‐ COVID – 19 επίπεδα.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας, καθώς και η από 12/03/2022 άρση των περιορισμών στα πρωτόκολλα μεταφοράς επιβατών στα πλοία, είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου ATTICA. Παρόλα αυτά, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συνεπεία της οποίας αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα οι ήδη αυξημένες τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, δημιουργεί νέα δεδομένα στον ναυτιλιακό κλάδο.

Ειδικότερα, η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων το 2021 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση με την χρήση 2020, ενώ η μέση τιμή των καυσίμων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω κατά 28% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Η τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών διατηρήθηκε και εντός του μηνός Μαρτίου 2022.

Στην ετήσια έκθεση της ΜIG για τη θυγατρική στον τομέα της ακτοπλοΐας επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 347,9 εκ. ευρώ, έναντι 290,4 εκ. το 2020, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 42,0 εκ., έναντι 40,4 εκ. ευρώ το 2020 και οι ζημίες μετά από φόρους σε 13,2 εκ. έναντι ζημιών 49,4 εκ. το 2020.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρήση από την πανδημία του κορωνοϊού COVID‐19 και τους συνεπακόλουθους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, καθώς και από την επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία. Το μεταφορικό έργο του 2021 υπολείπεται σε σχέση με την προ COVID‐19 περίοδο, και ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση 2019, όμως, παρά τους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών, ιδίως κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2020 και σηματοδοτεί τη σταδιακή επαναφορά προς την ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου.

Οι ανωτέρω επιδόσεις, τονίζεται στην έκθεση της ΜIG, επιτεύχθηκαν παρά τη σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε ποσοστό άνω του 32% σε σχέση με τη χρήση 2020, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του ομίλου κατά 31,8 εκ. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του ομίλου σε σχέση με τη χρήση 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε 97,4 εκ. έναντι 80,5 εκ. την 31/12/2020. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε 673,8 εκ. έναντι 678,7 εκ. στις 31/12/2020, και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Διαβάστε επίσης

Attica Group: Αύξηση 20% στις ενοποιημένες πωλήσεις το 2021, στα 42,96 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Πηγή: mononews.gr