Δευτέρα
24.06.2024

Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης: Πώς θα γλιτώσετε το… κοκκίνισμα ή την πτώχευση

Το newmoney συγκέντρωσε τις βασικές ερωτήσεις που προκύπτουν γύρω από τον μηχανισμό, παρουσιάζοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προκειμένου να προλάβουν καταστάσεις αφερεγγυότητας ή πτώχευσης μέσω της ανάληψης μέτρων

Στον… αέρα είναι από χθες, Τετάρτη, η πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών που στοχεύει στην πρόληψη καταστάσεων αφερεγγυότητας ή πτώχευσης μέσω της ανάληψης μέτρων.

Πιο αναλυτικά, η επίμαχη διαδικασία που μέχρι πρότινος αποτελούσε την μοναδική εκκρεμότητα – μαζί με τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – του Πτωχευτικού Νόμου λειτουργεί υποστηρικτικά προς κάθε οφειλέτη – φυσικό ή νομικό πρόσωπο – προκειμένου ο ίδιος σε πρώιμο στάδιο να μπορέσει να εντοπίσει περιστάσεις που ενδέχεται να τον οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών του και να τον φέρουν σε οικονομική δυσπραγία. Εν ολίγοις, σκοπός της διαδικασίας είναι ο οφειλέτης να μπορεί έγκαιρα να κατανοήσει τα οικονομικά του δεδομένα και εφόσον συντρέχουν γεγονότα, τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα (αδυναμία, δηλαδή, ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις), τότε αυτά να επισημανθούν, προκειμένου να προληφθούν δυσμενείς συνέπειες.

Το newmoney συγκέντρωσε τις βασικές ερωτήσεις που προκύπτουν γύρω από τον μηχανισμό, παρουσιάζοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να γλιτώσουν το… κοκκίνισμα ή την πτώχευση. Ειδικότερα:

1. Πώς υλοποιείται ο ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβείτε;

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός υλοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Πιο αναλυτικά:

Βήμα 1ο: Για την εκκίνηση της αίτησης μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου και εν συνεχεία, ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet.

Βήμα 2ο: Με την επιλογή του πλήκτρου «Δημιουργία Αίτησης» εμφανίζεται σχετικό παράθυρο, στο οποίο ο χρήστης καλείται να συναινέσει για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου. Για να συνεχίσει με τη διαδικασία επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ».

Βήμα 3ο: Με την είσοδό του στη φόρμα της αίτησης ο χρήστης επισκοπεί τους πίνακες «Στοιχεία Αίτησης» και «Στοιχεία Αιτούντα» και ελέγχει τα στοιχεία του που έχουν αντληθεί, ώστε να διασφαλίσει την ορθότητά τους.

Βήμα 4ο: Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον Σύμβουλο, ώστε να υποβάλει την αίτηση εκ μέρους του, μεταβαίνει στην καρτέλα «Στοιχεία Συμβούλου», ενώ εάν δεν το επιθυμεί τότε μεταβαίνει κατευθείαν στην καρτέλα «Στοιχεία Οικογένειας». Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο επιλέγει την οικογενειακή κατάσταση στο ομώνυμο πεδίο και έπειτα καταχωρεί τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του στο πεδίο «Αριθμός Εξαρτώμενων Μελών».

2. Πώς λειτουργεί ο ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης;

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα και την ανάκτηση των οικονομικών και λοιπών δεδομένων κάθε ενδιαφερόμενος κατατάσσεται σε κάποιο επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας: χαμηλό – μέτριο – υψηλό. Με την αίτηση υπαγωγής παρέχεται άδεια από τον ενδιαφερόμενο προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο του κινδύνου αφερεγγυότητας, να κατατάξει τον ενδιαφερόμενο, καθώς και να αποτυπώσει απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

3. Εάν ο ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης κατατάξει έναν οφειλέτη – φυσικό πρόσωπο σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό τι ακολουθεί;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) της περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

4. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται από τα Κέντρα και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ) στους οφειλέτες;

Οι δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΥΔ και τα ΓΕΥΔ αφορούν σε:

α. ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη,

β. συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες,

γ. συνδρομή αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών,

δ. εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των νοικοκυριών τους.

5. Εάν ο ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης κατατάξει έναν οφειλέτη – νομικό πρόσωπο ή επιτηδευματία σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό τι ακολουθεί;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας μπορεί να απευθυνθεί στο οικείο του Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας, προς άρση του κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, τα ίδια τα επιμελητήρια θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες, προκειμένου να αιτηθούν από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη χρηματοδότησή τους, την κατάρτιση των στελεχών τους και την απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφώσεις κ.λπ.

Διαβάστε ακόμη

Τι αλλάζει με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ

Τι ψάχνει στην Ελλάδα ο κληρονόμος του Mr IΚΕΑ – Ο ρόλος της e-eat (pics)

Ο αθεόφοβος πλειστηριασμός, οι έξι για τα 150 στρέμματα της Καβάλας, τα σχέδια Θεοδωρόπουλου και η παραίτηση της Αλεξάνδρας 

 

 

 

Πηγή: newmoney.gr

Array