Παρασκευή
08.12.2023

Μεταβιβάσεις σε τρεις ημέρες μέσω του ψηφιακού φακέλου ακινήτου

Τον Ιανουάριο του 2024 θα ενεργοποιηθεί ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου, μέσω του οποίου οι αγοραπωλησίες θα ολοκληρώνονται σε λίγες ημέρες, ανάλογα με την περίπτωση.

Έπειτα από αρκετές αναβολές (το τελευταίο σχέδιο προέβλεπε την ενεργοποίηση της εφαρμογής τον Νοέμβριο) και προβλήματα που είχαν ανακύψει, η κυβέρνηση είναι έτοιμη, ώστε τον Ιανουάριο να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η μεταβίβαση ακινήτων με λίγα κλικ. Το έργο «τρέχει» το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ο αρμόδιος υφυπουργός, Κ. Κυρανάκης.

Από την απόλυτη ταλαιπωρία των μεταβιβάσεων και των αναμονών από τα υποθηκοφυλακεία, τις κτηματολογικές υπηρεσίες και τους δήμους θα περάσουμε στα ψηφιακά συμβόλαια. Ακόμα και σήμερα δήμοι, κυρίως της περιφέρειας, καθυστερούν μήνες για να εκδώσουν τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Με τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτων οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχετικά συμβόλαια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν από τους δήμους, την Εφορία ή άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να τα εκδώσουν. Όλα τα έγγραφα θα αντλούνται πλέον μέσω διαλειτουργικότητας. Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται η μεταβίβαση ακινήτου θα μπορεί να ολοκληρωθεί το αργότερο σε τρεις ημέρες, ενώ σε μία μέρα θα ολοκληρώνεται και ο έλεγχος νομιμότητας.

Έτσι λοιπόν από τον Ιανουάριο 2024 θα λειτουργεί ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου, στον οποίο ο συμβολαιογράφος θα μπαίνει σε μια ψηφιακή εφαρμογή και θα απευθύνει πρόσκληση μέσω gov.gr σε αγοραστή και πωλητή. Μέσα σε αυτό το κοινό ψηφιακό περιβάλλον θα αντλείται η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική ενημερότητα και ακόμα 10-15 δικαιολογητικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία του Δημοσίου προκειμένου να τα δώσει στον συμβολαιογράφο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δημιουργείται το ψηφιακό συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος κτήσης θα είναι ένα ψηφιακό έγγραφο, του οποίου το περιεχόμενο δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε διάφορα έγγραφα, όπως γίνεται σήμερα.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ΦΜΑ, καθώς και δωρεών και γονικών παροχών, προχωρεί στην:
– Ηλεκτρονική εφαρμογή για τα πιστοποιητικά του ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ που απαιτείται έλεγχος).
– Επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων για τροποποιητικές δηλώσεις και για λοιπές περιπτώσεις αρχικών δηλώσεων (μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου).
– Επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων δωρεών και γονικών παροχών για τροποποιητικές δηλώσεις.
– Τη δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και διασύνδεση με Κτηματολόγιο. Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, το «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων», στην οποία θα δηλώσουν τα ακίνητα που κατέχουν τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι ενοικιαστές, σχεδιάζει η ΑΑΔΕ. Το νέο μητρώο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακίνητα, όπως εάν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων, τα στοιχεία των ενοικιαστών.

Το νέο ηλεκτρονικό μητρώο δεν θα είναι μόνο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Υποχρέωση να το ενημερώνουν θα έχουν και οι ενοικιαστές ακινήτων. Το αρχείο θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης, θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Πηγή: powergame.gr