Τετάρτη
26.06.2024

Μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και το 2022 για τα τουριστικά λεωφορεία

Με το άρθρο 53 του Πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, επεκτείνεται η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων και για το 2022.

Αναλυτικά:

Άρθρο 53

Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’242) τροποποιούνται, προκειμένου να επεκταθεί η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 και στο 2022, και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Αιτιολογική

Άρθρο 53

Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση και περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, να καταβάλλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2022.

Πηγή: powergame.gr

Array