Σάββατο
03.06.2023

Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Διανομή μερίσματος 10% από τα κέρδη του 2023 – Οι στόχοι με ορίζοντα το 2025

Τις βάσεις για διανομή μερίσματος στους μετόχους της από τα κέρδη του 2023 θέτει η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας πρόβλεψη στα αποτελέσματα α’ τριμήνου για ένα ποσοστό της τάξεως του 10%.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Χρήστο Μεγάλου, αυτή η δυνατότητα δίνεται στην τράπεζα κατόπιν οργανική παραγωγής κεφαλαίου που οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,2%, ήτοι αυξημένο κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 2,4% τους τελευταίους 12 μήνες.

«Η απόφαση που ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο αφορά σε διανομή μερίσματος 10% σύμφωνα με εκτιμήσεις πρόκειται για πάνω από 50 εκατ. ευρώ- και εξαρτάται αφενός, από την έγκριση των εποπτικών αρχών, αλλά και την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 15% το 2024 και 25% το 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών, παρουσιάζοντας τους αναθεωρημένους στόχους με ορίζοντα το 2025.

Πιο αναλυτικά, η διοίκηση αναμένει:
• Κέρδη ανά μετοχή πάνω από 0,55 ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης 0,45 ευρώ και 0,65 ευρώ το 2025.
• Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% από 10% προηγουμένως.
• Καθαρό περιθώριο επιτοκίου άνω του 2,2% το 2023 και περίπου 2% το 2025.
• Καθαρά έσοδα προμηθειών 0,6% εφέτος και 0,8% σε βάθος τριετίας.
• Μείωση κάτω του 40% του δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα.
• Οργανικό κόστος κινδύνου 1,2% το 2023 και 0,7% το 2025.
• Δείκτη «κόκκινων» δανείων πέριξ του 5% και κάλυψης περίπου 60% εφέτος, ενώ μέχρι το 2025 τα ποσοστά θα έχουν διαμορφωθεί σε 3% και 70% αντίστοιχα.
• Καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ το 2023 από προηγούμενη εκτίμηση για 1,7 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ το 2025.
• Δείκτη CET1 FL πάνω από 12,5% μετά από διανομή μερίσματος το 2023 και 14,5% το 2025, με τα συνολικά κεφάλαια να ξεπερνούν το 17,3% και 19% αντίστοιχα.

Η θέση της τράπεζας σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Συγκριτικούς δείκτες με τον ανταγωνισμό παρέθεσε για ακόμη μία φορά ο CEO της τράπεζας.

Συγκεκριμένα:
• Η απόδοση της μέσης αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (RoaTBV) είναι υψηλότερη με το μέσο όρο των υπόλοιπων τραπεζών (9,9% έναντι 9,5%), με το στόχο για το τέλος του 2023 να διαμορφώνεται στο 12%.
• Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο είναι ίσο με το μέσο όρο του ανταγωνισμού (στο 1,8%, με την τράπεζα να προσδοκά αυτό να αυξηθεί άνω του 2,2% μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους).
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών είναι πάνω από τα αντίστοιχα των υπόλοιπων τραπεζών (0,63% το 2022 – και 0,65% το 2023) έναντι 0,54% του μέσου όρου των άλλων τριών Ομίλων).
• Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα ανέρχεται σε 45% έναντι 49% μ.ο. για τον ανταγωνισμό.
• Η ανάπτυξη των δανείων σε ετήσια βάση είναι ίση με τον ανταγωνισμό (στο 10%, αναμένοντας μονοψήφιο – αλλά υψηλό – ποσοστό για το 2023.
• Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με discount 46% σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με βάση το consensus για τα κέρδη ανά μετοχή (μέσος όρος των άλλων τριών συστημικών τραπεζών 5,7 φορές έναντι 3,9 φορές για την Πειραιώς, στο 2,14 ευρώ έναντι 3,12 ευρώ του ανταγωνισμού). Σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες δε, το discount «αγγίζει» το 67% (3,9 φορές έναντι μέσου όρου στην ΕΕ 6,5 φορές).

Πιστωτική επέκταση

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η καλή εκκίνηση έτους στις εκταμιεύσεις δανείων (+δύο δισ. ευρώ) αντισταθμίστηκε από υψηλές αποπληρωμές (-2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πρόωρες αποπληρωμές από μεγάλες εταιρείες). Ειδικότερα, η καθαρή πιστωτική επέκταση μειώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και αυξήθηκε τον Μάρτιο, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να ανέρχεται στα 28,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, αυξημένο κατά δύο δισ. ευρώ ή 8% ετησίως. Η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταποίησης, μεταφορών, ακολουθούμενους από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τον κλάδο φιλοξενίας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ υπάρχει, επίσης, σημαντική ροή ενεργειακών έργων για το τρέχον έτος.

Η διοίκηση αναμένει πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ για εφέτος (7,6 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις μείον έξι δισ. ευρώ αποπληρωμές), 2,2 δισ. ευρώ το 2024 (8,2 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις μείον έξι δισ. ευρώ αποπληρωμές) και 2,4 δισ. ευρώ το 2025 (8,6 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις μείον 6,2 δισ. ευρώ αποπληρωμές).

Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα έχει ήδη λάβει την 4η δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνοντας χρηματοδότηση, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού ύψους 2,46 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση του ΤΑΑ, ύψους 700 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση της τράπεζας, ύψους 580 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατέχει 40% μερίδιο από τις αιτήσεις του προγράμματος στέγασης νέων «Σπίτι μου».

«Κόκκινα» δάνεια

Αρνητικό σχηματισμό «κόκκινων» δανείων εμφάνισε η τράπεζα για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο, με το απόθεμα να υποχωρεί στα 2,4 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Μαρτίου, μειωμένο κατά 48% ετησίως, με συνεισφορά, τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου, όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE συνέχισε την καθοδική πορεία – στο 6,6% από 6,8% στο προηγούμενο τρίμηνο – σημαντικά χαμηλότερος από τον Μάρτιο του 2022 (12,7%).
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, συνεχίζεται το monitoring στα χαρτοφυλάκια, με ενέργειες, όπως το «πάγωμα» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, να περιορίζουν τον κίνδυνο δημιουργίας αθετήσεων.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών «άγγιξαν» τα 57,2 δισ. ευρώ (56,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα), αυξημένες κατά 4% σε ετήσια βάση και μειωμένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτές επηρεάστηκαν από την εποχικότητα της αρχής του έτους, με εκροές από λογαριασμούς αγροτών που σχετίζονται με επιδοτήσεις, ενώ ένα ποσό μετατράπηκε σε προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας, μέχρι τέλος του έτους το μερίδιο των προθεσμιακών στο σύνολο των καταθέσεων θα «αγγίξει» το 40% από 20% – 21% σήμερα. Συνολικά, πάντως, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% του συνόλου.

MREL

Μία έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει εντός του 2023 η Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Διαβάστε ακόμη

Γιώργος Οικονόμου: Το «κακό παιδί» της ελληνικής ναυτιλίας που θησαυρίζει από το ρωσικό πετρέλαιο

Ανάλυση: Γιατί μια εκλογική ήττα του Ερντογάν δεν θα αλλάξει την Τουρκία

HSBC: Επιφυλακτικοί οι αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: newmoney.gr