Τετάρτη
26.06.2024

Λιγότεροι φόροι για τις επιχειρήσεις εντός του 2022

Λιγότερους φόρους θα πληρώσουν το 2022 οι επιχειρήσεις καθώς μειώνεται περαιτέρω ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών. Συγκεκριμένα, μειώνεται ο συντελεστής από το 24% στο 22% και πρόκειται για τη δεύτερη μείωση που γίνεται από την κυβέρνηση.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, το 2019, μειώθηκε ο συντελεστής από το 28% στο 24% και πλέον περιορίζεται στο 22%. Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο με κέρδη 20.000 ευρώ με τον φορολογικό συντελεστή 24% έπρεπε να καταβάλει φόρο 4.800 ευρώ.

Με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 400 ευρώ. Το όφελος της επιχείρησης, με βάση και την πρώτη μείωση, ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 μειώθηκε και ο συντελεστής στα διανεμόμενα κέρδη από 10% σε 5%. Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 80% και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται μειώνεται ο οφειλόμενος φόρος κατά 30% για τρία χρόνια. Ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμπράξουν συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της ίδιας έκπτωσης.

Για να διοχετευθούν τα 12,7 δισ. ευρώ δανείων από τα Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγεθυνθούν ώστε να καταφέρουν να αποκομίσουν τα οφέλη των προγραμμάτων. Οι περισσότερες συγχωνεύσεις θα είναι από τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη ψηφιοποίηση. Ωστόσο, η κυβέρνηση αυτό που επιθυμεί είναι να μεγαλώσουν και οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια οι όποιες συγχωνεύσεις προέρχονταν κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας και των τραπεζών, δηλαδή από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν και παραμένουν ανταγωνιστικές. Τέλος, οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και τη ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

Ένα θέμα όμως που δεν έχει ακόμα επιλυθεί αφορά την εισφορά αλληλεγγύης στα μερίσματα. Η διάταξη που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή ενδεχομένως από αβλεψία δεν προβλέπει το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης στα μερίσματα.

Σημειώνεται ότι πέρυσι και τα μερίσματα εξαιρούνταν από την εισφορά αλληλεγγύης. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις καθώς θα δοθεί η δυνατότητα να διανείμουν μέρισμα στους μετόχους κερδίζοντας τόσο από τη μείωση του συντελεστή στο 5% αλλά και από την απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης.

Τέλος και σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν ακίνητα, θα πληρώσουν στις περισσότερες περιπτώσεις τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με το 2021. Ωστόσο, οι 68.652 επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητα θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον συμπληρωματικό φόρο και το 2022. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ύψους 278 εκατ. ευρώ.

Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰.

Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Πηγή: powergame.gr

Array