Κυριακή
25.02.2024

Lamda Development: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Την τρίτη περίοδο εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού δανείου του 2022 ανακοίνωσε η Lamda Development.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τους όρους του από 29.06.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ») της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Τρίτη (3η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 12.07.2023 έως 12.01.2024 είναι η Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Τρίτη (3η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.525.111,11, ήτοι ποσό €24,0222222222 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,70% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 230.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.

Διαβάστε επίσης

ΤΕΜΕΣ: Νέος CEO ο Ευγένιος Δενδρινός στη θέση του Στέφανου Θεοδωρίδη

Νέα διοικητική διάρθρωση για την Εθνική Ασφαλιστική

ΔΕΗ: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εγκατάσταση σημείων ταχυφόρτισης

Πηγή: mononews.gr