Παρασκευή
19.07.2024

“Κλίμα και Ενέργεια 2030”: Η στρατηγική της ΕΕ

Η επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 κατά 55% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990, θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Το σημαντικό αυτό ζήτημα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να δώσουν πολιτική καθοδήγηση στην Κομισιόν, ενόψει των προτάσεων που θα υποβάλει στα μέσα Ιουλίου.

Η Επιτροπή θα προτείνει μια συνολική δέσμη μέτρων σε σχέση με τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος του 2030. Μεταξύ αυτών είναι και το εύρος της μείωσης των εκπομπών που θα πρέπει να πετύχει κάθε κράτος μέλος.

Ευκολότερος στόχος για τις ανατολικές χώρες

Όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές στις Βρυξέλλες, οι επιμέρους προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος για τις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες της ΕΕ, γιατί για να πετύχουν το νέο εθνικό στόχο θα πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αντίθετα, οι ανατολικές χώρες θα φτάσουν στο στόχο πιο εύκολα κλείνοντας τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον άνθρακα. Απλώς οι ανατολικές χώρες πιέζουν για να αποσπάσουν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από την ΕΕ.

Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις τους επόμενους μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, ωστόσο η επίτευξη συμφωνίας θεωρείται μονόδρομος.

Το δεύτερο μεγάλο θέμα της σημερινής συνεδρίασης έχει να κάνει με το συντονισμό των κρατών μελών σε σχέση με την προετοιμασία της επόμενης μέρας μετά την πανδημία και την επικείμενη εισαγωγή του ψηφιακού πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών.

(Deutsche Welle)

Πηγή: energypress.gr

Πηγή: metalignitiki.gr

Array