Κλείνουν τα μέτωπα στην Attica Bank: Οι ενέργειες που βοηθούν την τράπεζα να αλλάξει σελίδα

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών το management της Attica Bank «έτρεξε» σειρά κρίσιμων ζητημάτων, με δεδομένο ότι η τράπεζα «έκλεισε» το 2021 με ζημίες, ύψους 104 εκατ. ευρώ

Σειρά ενεργειών που βοηθούν την Attica Bank να αλλάξει σελίδα έχει αναλάβει η διοίκηση της τράπεζας, η οποία πήρε τα «ηνία» σε μία πραγματικά δύσκολη περίοδο, με δεκάδες τα ανοικτά «μέτωπα».

Πιο αναλυτικά, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών το management της Attica Bank «έτρεξε» τον έλεγχο του ενήμερου χαρτοφυλακίου, την εξέταση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης των λειτουργιών ρίσκου. Ασχολήθηκε επιστάμενα με την χάραξη της πενταετούς στρατηγικής της τράπεζας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό των επενδύσεων, δεδομένων των πολύ υψηλών αποσβέσεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης. Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα «έκλεισε» το 2021 με ζημίες, ύψους 104 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 26 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ζημίες προ φόρων (οργανικό αποτέλεσμα) και οι υπόλοιπες σε προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου (23 εκατ. ευρώ) και ζημία από μεταβίβαση των ομολόγων ενδιάμεσης και κατώτερης εξοφλητικής σειράς της τιτλοποίησης Omega (55 εκατ. ευρώ).

Πέραν αυτού, η διοίκηση προχώρησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, με την αποχώρηση περισσοτέρων από 100 εργαζομένων της τράπεζας. Το πλαφόν της αποζημίωσης είχε οριστεί στις 190.000 ευρώ, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούσε να «αγγίξει» και τις 210.000 ευρώ. Ακόμη, περιόρισε περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης και ενίσχυσε κατά 150 εκατ. ευρώ τις νέες χορηγήσεις, παρά τις αυξημένες αποπληρωμές που αποτελεί πονοκέφαλο για όλο το τραπεζικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε υψηλό pipeline νέων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Attica Bank κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ ξεκίνησε το πρόγραμμα πώλησης ανακτημένων ακινήτων, σε μία προσπάθεια να απαλλαγεί από το κόστος διαχείρισής τους και ταυτόχρονα, να μπει φρέσκο χρήμα στην τράπεζα, αλλά και να ελαφρύνει τα RWAs (risk weighted assets). Υπενθυμίζεται πως επρόκειτο για έξι ακίνητα σε Αττική και Μακεδονία, με τον διαγωνισμό να διεξάγεται με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου. Ως τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 7η Ιουνίου 2022.

Τέλος, η διοίκηση «έτρεξε» το έργο για την ορθή συλλογή και αποστολή όλων των απαιτούμενων δεδομένων, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί προς τον οίκο αξιολόγησης DBRS, προκειμένου να ληφθεί pre-rating για τα τρία από τα τέσσερα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια. Πρόκειται για τις τιτλοποιήσεις Omega, Astir 1 και 2 (η ακαθάριστη λογιστική αξία των υποκείμενων δανείων των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 ανέρχεται σε περίπου δύο δισ. ευρώ, οπότε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας HAPS, ποσό 684 εκατ. ευρώ θα διαγραφεί από τον ισολογισμό της τράπεζας. Η λογιστική αξία των δανειακών χαρτοφυλακίων Astir 1 και 2 στις 31/12/2021 ανέρχεται σε 366 εκατ. ευρώ).

Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η λήψη των προκαταρκτικών εκθέσεων αναμένεται μεταξύ του τέλους του δεύτερου τριμήνου και αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Η ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση είναι BB-, το οποίο αντιστοιχεί στην πιστοληπτική διαβάθμιση του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν επιλέξιμα τα ομόλογα υψηλής σειράς εξόφλησης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την KPMG, η προκαταρκτική εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η διαφορά στην αξία των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης Omega, Astir 1 και 2, κατά την οριστικοποίηση της άσκησης αυτής με την λήψη των σχετικών εκθέσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναμένεται να είναι υψηλότερη από το ποσό των 231 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Διαβάστε ακόμη:

«Ριζώνει» ο υψηλός πληθωρισμός έπειτα από έναν χρόνο κρίσης στην ενέργεια

Πλειστηριασμοί: «Επώνυμα» ακίνητα, σκάφη και… υπόσκαφα βγαίνουν στο σφυρί (pics)

ΔΕΠΑ (Ξιφαράς): Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB

Πηγή: newmoney.gr