Πέμπτη
06.10.2022

Κλείνει εκκρεμείς υποθέσεις η Εφορία για να αποφύγει παραγραφή

Σπεύδουν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά στην Εφορία προκειμένου να «κλείσουν» τις εκκρεμείς υποθέσεις, που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, η κεντρική υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης και τα νεοσύστατα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), με στόχο να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, έχουν αναλάβει τις υποθέσεις που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των εσόδων και οι οποίες στο τέλος του έτους παραγράφονται.

Με βάση τη νομοθεσία, οι υποθέσεις πλέον που δεν έχουν ελεγχθεί παραγράφονται στην πενταετία, κάτι που σημαίνει ότι στο τέλος του έτους παραγράφεται η χρήση του 2016. Οι έλεγχοι, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα ξεκινήσουν από τις «βαριές» υποθέσεις, από τις οποίες το Δημόσιο μπορεί να εισπράξει σημαντικά ποσά.

Αυτό σημαίνει ότι το προσεχές διάστημα αρκετοί θα λάβουν σημείωμα από την Εφορία για να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη, κατά την ίδια, προσαύξηση της περιουσίας τους. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι περισσότερες υποθέσεις παραγράφονται στην πενταετία, για κάποιες άλλες, όμως, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και στη δεκαετία. Συγκεκριμένα, όσες περιπτώσεις δεν μπορούσαν να ελεγχθούν λόγω μη πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα εισοδήματα εξωτερικού τα οποία δεν είχαν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και προφανώς δεν έχουν δηλωθεί, μπορεί να ελεγχθούν σε βάθος 10ετίας.

Οι ελεγκτές καλούνται, λοιπόν, να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να συσχετίσουν δηλωθέντα εισοδήματα με τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που εντοπιστούν κινήσεις κεφαλαίων (που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογία) από Ελλάδα προς το εξωτερικό, η παραγραφή είναι πενταετής, επειδή πρόκειται για πληροφορίες στις οποίες ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορούσε να έχει πρόσβαση. Ένας ακόμα λόγος που ξεκινούν νωρίτερα οι έλεγχοι σχετίζεται με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζει τον χρόνο επίδοσης της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου κατόπιν ελέγχου. Το ΣτΕ έκρινε ότι τόσο η έκδοση όσο και η γνωστοποίησή του στον ελεγχόμενο θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων, καθώς οι φορολογούμενοι λάμβαναν την πράξη προσδιορισμού του φόρου μετά τη λήξη της περιόδου παραγραφής.

Ποιες υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του έτους

Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του έτους είναι: Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού έτους 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής. Οποια επιχείρηση ή φορολογούμενος δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2016 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις δεν μπορεί να ελεγχθεί από 1-1-2023.  Ο έλεγχος φτάνει τη 15ετία

Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίυ 2022 για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006. Με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμα κι αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13ο, 14ο ή 15ο έτος από το έτος υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μία τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να εκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

Πάντως, η φορολογική διοίκηση παρέχει τη δυνατότητα σε όσους ενημερωθούν ότι επίκειται έλεγχος να συμμορφωθούν και να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, θα καλούνται οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, δηλώνοντας «ξεχασμένα» ποσά ή παρουσιάζοντας τις πραγματικές δαπάνες τους. Μάλιστα, το ποσό που θα προκύπτει θα μπορούν να το εντάξουν στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών σε έως 48 δόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος γνωρίζει ότι ήδη ελέγχεται, υποβάλει τις δηλώσεις, οι οφειλές που βεβαιώνονται κατόπιν υποβολής δήλωσης μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Πηγή: powergame.gr