Τετάρτη
26.06.2024

Κίνητρα για συγχωνεύσεις: Στη Βουλή το νομοσχέδιο – Τι προβλέπει

Στη Βουλή κατατίθεται τις προσεχείς μέρες το σχέδιο νόμου με τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνενώνεις επιχειρήσεων. Μετά από μακρά διαβούλευση και ενδεχομένως με μικρές αλλαγές η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση φορολογικά κίνητρα με τη μορφή της έκπτωσης του 30% από τον φόρο εισοδήματος επί τρία έτη, για συνενώσεις, μετασχηματισμούς και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Μάλιστα, πριμοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο και οι ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Παράλληλα με τα φορολογικά κίνητρα του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασίες και συνενώσεις θα έχουν πρόσβαση στα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας γι’ αυτά.

Σημειώνεται ότι σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκ των οποίων ποσοστό άνω του 90% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Ουσιαστικά, στόχος της κυβέρνησης είναι να αλλάξει την εικόνα αυτή μέσω των κινήτρων που δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς για να συγχωνευθούν και να συστήσουν νέα εταιρεία προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Το σχέδιο νόμου για την πριμοδότηση των ατομικών επιχειρήσεων που μετατρέπονται σε εταιρείες αποβλέπει σαφώς και στην έξοδο των πρώτων από τη μαύρη οικονομία. Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο αφορά:

  1. Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
  1. Συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Συνεργασίες επιχειρήσεων

Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

– Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

– Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

  • Συνεργασίες προσώπων

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.

  • Μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και –σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων– ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Πηγή: powergame.gr

Array