Τετάρτη
17.08.2022

Κ. Ροζακέας: Γιατί το «διαζύγιο» του Ομίλου Σαράντη με την Estee Lauder είναι win win συμφωνία

Το «διαζύγιο» του Ομίλου Σαράντη με την Estee Lauder μετά από 21 χρόνια συνεργασίας αποτελεί μια win win συμφωνία, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου.

Η πώληση του 49% στο Joint Venture με την Estee Lauder έναντι 55,2 εκατ. ευρώ με τμηματική καταβολή του τιμήματος δεν ήταν απόφαση εν μια νυκτί, αλλά προϊόν συζητήσεων με γνώμονα τα συμφέροντα της εταιρείας και σύμφωνα με τη στρατηγική go-to-market της ELC, εξηγεί στο mononews.gr, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και CFO της εισηγμένης, Κώστας Ροζακέας.

Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η αποεπένδυση έγινε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί, αναφέρεται στις σχέσεις της διοίκησης του ομίλου με την Estee Lauder και διευκρινίζει το πώς ο όμιλος θα καλύψει στα επόμενα χρόνια την κερδοφορία που χάνει από την πώληση της συμμετοχής του.

H συμφωνία με την ELC προέβλεπε σταδιακή αποεπένδυση έως το 2028. Ποια ήταν η λογική της συμφωνίας και γιατί εντέλει ήρθε νωρίτερα το τέλος της συνεργασίας με τον αμερικανικό κολοσσό;

Η ELC και ο Όμιλος Σαράντη είχαν συμφωνήσει από το 2019 την παράταση της συμφωνίας για το Joint Venture (JV) που έληγε το 2021 (είχε ιδρυθεί το 2001 με εικοσαετή διάρκεια) για μέχρι το 2028 και τη σταδιακή πώληση του ποσοστού της Σαράντης με άσκηση call options ως εξής: 9%, 25% και 15% με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2021, 2024 και 2027 αντιστοίχως.

Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος θα έπεφτε ως ποσοστό συμμετοχής στο 40% για τα έτη 2022-2024 και 15% για τα έτη 2025-2027.

Η λογική της συμφωνίας ήταν για μεν τον Όμιλο να κάνει μια σταδιακή ομαλή έξοδο, για δε την ELC να παραλάβει σταδιακά την διοίκηση και το Knowhow της εταιρείας στα εμπορικά θέματα και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την εκτόξευση του κόστους ζωής, το οποίο θα επέφερε τα επόμενα χρόνια σμίκρυνση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, εκτιμήσαμε ότι το ύψος των κερδών του 2021 δεν θα ήταν στο μέλλον διατηρήσιμο και ειδικότερα τα τρία επόμενα χρόνια όπου θα είχαμε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του ποσοστού μας στο 40%.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι όταν υπάρχει κρίση και αβεβαιότητα για το μέλλον, οι πρώτοι τομείς της οικονομίας που πλήττονται είναι αυτοί των προϊόντων πολυτελούς διαβίωσης, τομέας στον οποίο το JV δραστηριοποιείται.

Εκτιμήσαμε όλα τα δεδομένα και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πώληση του 49%, κλειδώνοντας το τίμημα προς όφελος του Ομίλου  και των μετόχων του και αποφεύγοντας τα ρίσκα των αγορών.

Στην αγορά δόθηκε η εικόνα ότι το «διαζύγιο» με την  Estee Lauder ήταν εσπευσμένο και κάτω από πίεση. Με λίγα λόγια, ότι η απόφαση για την  πώληση του ποσοστού έγινε εν μια νυκτί.

Αυτό όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά είναι τελείως ανεδαφικό.  Η ELC παρότι έστειλε προειδοποίηση για την εξάσκηση του call option του 9% ουδέποτε ολοκληρώθηκε.

Αντιθέτως άρχισαν συζητήσεις για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του Ομίλου ης Σαράντη, καθώς αυτό ήταν σύμφωνο με την σημερινή στρατηγική go-to-market της ELC, όπως αναφέρθηκε στην -από 16/6/2022- ανακοίνωση μας προς το επενδυτικό κοινό, η οποία έχει εγκριθεί και από την ELC.

Όπως ήδη ανέφερα, η αβεβαιότητα που έφερε η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και οι οξύτατες πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται οι καταναλωτές με ορατό τον κίνδυνο της μείωσης της αγοραστικής δύναμης στα επόμενα χρόνια, οδήγησε τον Όμιλο να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Οι συζητήσεις κατέληξαν σε συμφωνία στις 15 Ιουνίου 2022 και φυσικά δεν έγιναν  εν μια νυκτί, καθώς τέτοιες σημαντικές διαπραγματεύσεις απαιτούν τον χρόνο τους.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε αναφορά στο συνολικό τίμημα και όχι στην τμηματική καταβολή του ποσού των 55,2 εκατ. ευρώ. Δόθηκε έτσι η εικόνα ότι η ρευστότητα του ομίλου ενισχύεται άμεσα με αυτό το ποσό. Γιατί το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δεν γνωστοποιήθηκε από την αρχή;

Στην αρχική μας ανακοίνωση, η οποία τελούσε για λόγους εμπιστευτικότητας υπό την έγκριση της ELC (η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της ΝΥ), αποφασίστηκε η παροχή μόνο των πληροφοριών που ο νόμος επιβάλει να ανακοινώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Έτσι έγινε αναφορά στο «συνολικό τίμημα», πληροφορία, η οποία είναι ακριβής και δεν ισχύει ότι ο Όμιλος είπε ψέματα.

Σε καμία περίπτωση δεν έγινε προσπάθεια παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, αλλά  δόθηκαν μόνο οι πληροφορίες που ο νόμος επιβάλει, και όταν ερωτηθήκαμε, έγινε η σχετική διευκρίνηση.

Ούτως η άλλως όμως, το θέμα των δόσεων θα εγγράφονταν στα βιβλία της εταιρείας και θα περιλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις του Α’ εξαμήνου του 2022, οι οποίες σύντομα θα δημοσιευτούν.

Η πίστωση του τιμήματος σε δύο δόσεις των 20,6 εκατ. ευρώ, ταίριαζε χρονικά με το αρχικό πλάνο και ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης.

Όταν το 2021 ενσωματώσατε στον ισολογισμό του Ομίλου περίπου 11,8 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στο Joint Venture κάτι που αποτέλεσε ρεκόρ απόδοσης διαχρονικά, θεωρείτε ότι το πιστώμενο τίμημα δεν είναι κρίσιμο μέγεθος ώστε να ανακοινωθεί από την αρχή;

Για τα δεδομένα του Ομίλου Σαράντη το πιστωμένο τίμημα δεν ήταν κρίσιμο μέγεθος και κρίθηκε ως λεπτομέρεια που δεν χρήζει ανακοίνωσης. Και αυτό, γιατί ο Όμιλος:

α) παρουσιάζει ανοδικό ρυθμό ταμειακών ροών κάθε χρόνο

β) δεν έχει ανάγκη επιπλέον ρευστότητας λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών και

γ) τα τελευταία χρόνια κλείνει τους ισολογισμούς της με καθαρό δανεισμό κοντά στο μηδέν, παρά τις εξαγορές και τις επενδύσεις που κάνει κάθε χρόνο.

Ποιες είναι οι σχέσεις της διοίκησης του Ομίλου με την Estee Lauder;

Η απόφαση των δύο εταιρειών στο να προχωρήσουν στη συμφωνία βασίστηκε αποκλειστικά σε επιχειρηματικά κριτήρια, έγινε σε φιλικό κλίμα και θεωρήθηκε win-win και για τα δύο μέρη.

Ο κ. Γ. Σαράντης παρέμεινε στην εταιρεία και διεύθυνε τις εταιρικές υποθέσεις μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας την 15/6/2022.

Ενημέρωσε τους αρμοδίους της ELC και τον διάδοχο του στην διοίκηση του JV και αποχώρησε στέλνοντας χαιρετισμό και ευχαριστίες προς όλο το προσωπικό του JV ( στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο) μέσω Skype για την συνεργασία των προηγούμενων 21 χρόνων.

Την ίδια μέρα έγινε μέσω Skype αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του κ. Γ. Σαράντη με τα στελέχη της ELC στο Παρίσι, όπου είναι και η έδρα της EL Europe.

Ενδεικτικό της ισχυρής θέσης και του σεβασμού που απολαμβάνει ο κ. Γ. Σαράντης από την ELC, είναι ότι δέχτηκε τη συμβατική υποχρέωση να παράσχει τις συμβουλές του επ’ αμοιβή προς την νέα διοίκηση για την μεταβατική περίοδο ενός χρόνου, προκειμένου να γίνει η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Πώς θα αντικαταστήσει η Σαράντης την κερδοφορία που χάνει από το joint venture;

Όπως αναλυτικά περιγράφεται και στις δύο ανακοινώσεις τις εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, η στρατηγική της Σαράντης στο χώρο των εξαγορών και των στρατηγικών συνεργασιών θα φέρει γρήγορα καρπούς και θα αντικαταστήσει και με το παραπάνω την απολεσθείσα κερδοφορία.

Εξάλλου, η ήδη συμφωνημένη εξαγορά της Stella Pack στην Πολωνία, που τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της εταιρείας, με τις συνέργειες που θα προκύψουν θα καλύψει το 150% της κερδοφορίας που είχε ο όμιλος από το joint venture με τη ELC ενδυναμώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα του Ομίλου στην περιοχή που δραστηριοποιείται.

Διαβάστε επίσης

Σαράντης: Στην αντεπίθεση μετά το «διαζύγιο» με την Estee Lauder

 

Πηγή: mononews.gr