Δευτέρα
11.12.2023

Intralot: Ποια στελέχη άσκησαν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της εταιρείας

Η Intralot ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι τα παρακάτω πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, άσκησαν τα κατωτέρω δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας με τιμή διάθεσης €0,58 ανά μετοχή (οι “Νέες Μετοχές”) στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, με βάση την από 02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Δ.Σ. με την από 30.08.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

1) Την 26.10.2023, η ανώνυμη εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 43.103.448 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €24.999.999,84.

2) Την 26.10.2023, η εταιρεία “CLEARDROP HOLDINGS LIMITED”, νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο εμμέσως κατά 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.448.275 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €1.999.999,50.

3) Την 26.10.2023, ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 802 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €465,16.

4) Την 26.10.2023, η κα. Ελένη Δ. Κόκκαλη, σύζυγος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Κόκκαλη, ήτοι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό μαζί του, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 2.005 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €1.162,90.

5) Την 26.10.2023, η εταιρεία CQ LOTTERY LLC, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Soohyung Kim, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 40.086.206 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €23.249.999,48.

6) Την 26.10.2023, ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.368.522 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €1.953.742,76.

7) Την 26.10.2023, ο κ. Βασίλειος Α. Βασδάρης, Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 18.804 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €10.906,32.

8) Την 26.10.2023, ο κ. Δημήτριος Σ. Κρεμμυδάς, Διευθυντής της Νομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 20.057 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €11.633,06.

Διαβάστε επίσης:

Attica Bank: Επαναποκτά τα ομόλογα των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega

O κορυφαίος τραπεζίτης που πουλάει μετοχές της JP Morgan έναντι 141 εκατ. δολαρίων

Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τα 35 ευρώ η Mytilineos – Στο +2,21% η ΔΕΗ, πάρτι +6,29% η Intralot

Πηγή: mononews.gr