Σάββατο
22.01.2022

Ideal: Έσοδα pro forma 51,8 εκατ. ευρώ – Στα 9,9 εκατ. τα EBITDA

Ο Όμιλος Ideal εμφάνισε αύξηση των οικονομικών του μεγεθών στο 9μηνο του 2021 με τις πωλήσεις στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,54 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 5,76 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020.

Την ίδια στιγμή, άνοδο κατέγραψαν και τα μεγέθη του Ομίλου στο γ’  τρίμηνο, με τις πωλήσεις στα 18,14 εκατ. ευρώ από 4,89 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα EBITDA  στα 4,02 εκατ. ευρώ έναντι 228 χιλ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήτοι από 17.06.2021 έως 30.09.2021.

Οι pro forma πωλήσεις του Ομίλου Ideal ανήλθαν στο εννεάμηνο στα 51,81 εκατ. ευρώ από 37,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα pro forma EBITDA ανήλθαν στα 9,90 εκατ. ευρώ έναντι 6,44 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020.

Κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λοιπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης του Όμιλος Ideal.

Επιπτώσεις την πανδημίας covid-19 και της ενεργειακής κρίσης

Παρά το γεγονός ότι η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έχει οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου Ideal εντός του 2021 αναδεικνύει την ανοδική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με αποτέλεσμα την αύξηση της EBITDA κερδοφορίας κατά 54% σε pro forma επίπεδο το εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί για τον Όμιλο Ideal για το σύνολο του έτους 2021 αναμένεται να επιτευχθούν βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων καθώς η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρειών του.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριοτητες του Ομίλου Ideal την προσεχή περίοδο και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2021, θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα που τυχον θα ληφθούν στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστικοποιήσει τυχόν επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Ideal.

Πηγή: mononews.gr