Η πρώτη ακτινογραφία των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Οι έχοντες επιστροφή φόρου, αλλά και όσοι γνώριζαν ότι δεν θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο έπραξαν και φέτος το καθήκον τους, υποβάλλοντας τη φορολογική τους δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Και φέτος οι μηδενικές και οι πιστωτικές δηλώσεις θα βρεθούν στην «κορυφή» καθώς και το προηγούμενο έτος, συνεχίστηκαν οι αναστολές εργασίας, τα εισοδήματα μικρών επιχειρήσεων αλλά και ελευθέρων επαγγελματιών συρρικνώθηκαν, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολόγητου ορίου.

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αποδεικνύουν προς το παρόν τα ανωτέρω και μένει να φανεί εάν, στα τέλη Ιουνίου όπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η σημερινή τάση γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 90.008 φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 116.703 εκκαθαριστικά σημειώματα. Από την εκκαθάριση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • Το 24,9% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 470 ευρώ.
  • Το 59,68% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 116.703 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 69.864 είναι μηδενικά. 
  • Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 296 ευρώ.
  • Συνολικά  το 75,33% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λογιστών φέτος τα ποσοστά των φορολογούμενων που θα έχουν επιστροφή φόρου ή δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο θα είναι υψηλά και θα κινηθεί περίπου στο 70%.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 30 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

Σημειώνεται ότι φέτος υπάρχουν τέσσερις νέες καινοτομίες οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι μπορούν να βλέπουν σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα όλα τα εισοδήματα τους από κάθε πηγή, τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει με βάση τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τους υπόχρεους φορείς, ενώ δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Και φέτος απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα ενώ θα ισχύσουν κανονικά τα τεκμήρια και το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Πηγή: powergame.gr