Πέμπτη
07.07.2022

Η πράσινη τραπεζική κουλτούρα δείχνει τον δρόμο για την ανάπτυξη

Η νέα φιλοσοφία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και κυρίως Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Βιοαερίου και Υδροηλεκτρικών Μονάδων και Συστημάτων

Sponsored Content

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκονται στο προσκήνιο με τον πιο εμφατικό τρόπο. Σήμερα μάλιστα που η ενεργειακή κρίση έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα επιταχύνει την ανάγκη απελευθέρωσης των χωρών από σχετικές εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, η Ευρώπη, και κατ επέκταση η Ελλάδα βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών πηγών παραγωγής ενέργειας σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία φυσικού αερίου και όχι μόνο.

Ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας ο τραπεζικός κλάδος, σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο, εξελίσσει τις δραστηριότητές του προσαρμόζοντας βαθμιαία τα κριτήριά του στις ανάγκες της αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση μια τράπεζα τοπικού χαρακτήρα που όμως έχει συνδέσει τις δραστηριότητές της με πρωτοποριακές κινήσεις, καινοτομεί για άλλη μία φορά εισάγοντας μια ολοκαίνουργια πράσινη τραπεζική φιλοσοφία.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως πυρήνα της στρατηγικής της τη χρηματοδότηση επενδύσεων Α.Π.Ε. μικρομεσαίου χαρακτήρα, διαπιστώνοντας ότι οι βασικές αρχές του συνεταιριστικού κινήματος βρίσκουν εφαρμογή στη συλλογικότητα της παραγωγής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη κίνηση της εξασφαλίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα των πράσινων επενδύσεων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι το δανειακό της χαρτοφυλάκιο διευρύνεται διαρκώς χρηματοδοτώντας έργα που αφορούν υδροηλεκτρικούς σταθμούς (2,5MW), φωτοβολταϊκά συστήματα (100,8 MW), έργα βιομάζας (4.5MW) κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος ισολογισμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας αναγράφει ότι το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της ανέρχεται σε €246 εκ. Έχει δηλαδή καταγράψει συνολική αύξηση 29,2% σε σχέση με πέρυσι, που συνδέεται κατά κύριο λόγο με την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ.

Τα έργα στον κλάδο των ΑΠΕ των οποίων τη χρηματοδότηση έχει εγκρίνει η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογίζονται στα €91,1 (το 40% στο σύνολο των δανείων της τράπεζας) και η δυναμικότητά του φτάνει 113,3 MW. Για παράδειγμα, το ετήσιο οικονομικό όφελος – έσοδο της τράπεζας από τόκους στην περίπτωση δεκαετούς δανείου €735.000 για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων υπολογίζεται σε €28.000 ανά MW μειούμενο ως τη λήξη του μετά από δέκα ή δώδεκα έτη. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να σημειωθεί οτι το ποσό αυτό κρίνεται βέβαιης είσπραξης αφού περιβάλλεται απο την αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου που μέσω των φορέων του διαμεσολαβεί στον κύκλο αγορών και πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Η αειφόρος τραπεζική στην πράξη
Στόχος της σημερινής διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτός καθορίστηκε επι θητείας του πρώην προέδρου και νυν συμβούλου διοίκησης και επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου είναι η δημιουργία μιας μονάδας απόλυτα εξειδικευμένης στην αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια. Έτσι σκοπεύει να ενισχύει με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες που επιλέγουν να επενδύσουν σε οικολογικές τεχνολογίες βελτιώνοντας την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία των κατοικιών και των εγκαταστάσεων τους. Η αυτοπαραγωγή ενεργειακών αναγκών και η παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μόνο μερικοί στόχοι ανάλογων επενδύσεων που συνδέονται με την αειφόρο επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ιανουαρίου το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,5 GW σε 8,5GW εκ των οποίων 3,6 αφορούσαν εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Η συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτά τα έργα ανέρχεται σε 11% περίπου με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 942,94 MW. Σε περίπτωση που συνδεθούν όλα τα έργα που η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας έχει χρηματοδοτήσει, η συγκεκριμένη τράπεζα θα έχει συμβάλλει χρηματοδοτικά στο 1,34% της εγκατεστημένης ισχύος σε ολόκληρη τη χώρα και το 12% στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονία. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα πραγματικά σημαντικό ποσοστό δεδομένου ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει μικρό μερίδιο αγοράς στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και περιορισμένη γεωγραφική παρουσία.

Η νέα τραπεζική φιλοσοφία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υλοποιήσουν νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι θα καταφέρουν να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση, τις λειτουργικές δαπάνες τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Πηγή: newmoney.gr