Η γερμανική εταιρία Nuri (πρώην Bitwala) κήρυξη πτώχευση

Η εταιρία Nuri ξεκίνησε ιδρύθηκε το 2015 με το όνομα Bitwala και ήταν μέχρι πρόσφατα μια από τις σημαντικότερες εταιρίες fintech της Γερμανίας, με περίπου 500.000 πελάτες. Σύμφωνα με την εταιρία, οι πελάτες δεν διατρέχουν κίνδυνο, καθώς τα κεφάλαιά τους – σε νομίσματα fiat και σε κρυπτονομίσματα – διασφαλίζονται από την τράπεζα Fintech Solaris.

Η Nuri, εταιρεία τεχνολογίας παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσπάθησε να διασωθεί με έναν τελευταίο κύκλο χρηματοδότησης, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει νέους επενδυτές ή να πωληθεί και πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε την πτώχευσή της.