Σάββατο
20.07.2024

Η επόμενη ημέρα για τις τράπεζες: Τα ν/σ που παίρνουν τον δρόμο για τη Βουλή

«Λίφτινγκ» στον «Ηρακλή ΙΙ» με προσθήκη και της παραμέτρου του leasing – Θέμα χρόνου η έκδοση της πράξης για τον αναβαλλόμενο φόρο – Τον Σεπτέμβριο τα νεóτερα για τις αλλαγές στον Νόμο του ΤΧΣ

«Αρωγός» στην προσπάθεια των τραπεζών να αφήσουν πίσω τους την κληρονομιά της κρίσης, ήτοι τα «κόκκινα» δάνεια και να επικεντρωθούν στον ρόλο τους που δεν είναι άλλος από την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, στέκεται η κυβέρνηση, φέρνοντας προς ψήφιση στην Βουλή μία σειρά νομοσχεδίων, τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το πλέον… ώριμο από αυτά που δεν αποκλείεται να κατατεθεί ακόμη και εντός της προσεχούς εβδομάδας είναι του «Ηρακλή ΙΙ». Όπως είχε γράψει το newmoney (Στα «χέρια» των θεσμών ο «Ηρακλής 2» – Ποια αιτήματα τραπεζών & servicers έγιναν δεκτά), η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός, πέτυχε κατόπιν διαβουλεύσεων να ενσωματωθούν στο σχέδιο πολλά από τα αιτήματα τραπεζών και servicers, με προεξάρχον αυτό της μεγαλύτερης περίοδος χάριτος στους servicers σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων των business plans. «Μέχρι στιγμής προβλεπόταν ένα διάστημα 24 μηνών (σ.σ. από 12 μήνες όταν τέθηκε σε ισχύ ο επίμαχος Νόμος). Στο νέο σχέδιο θα υπάρχει ρήτρα βάσει της οποίας ‘με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης των εγγυήσεων (Monitoring Committee) σε εξαιρετικές περιστάσεις κλυδωνισμών στις αγορές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις τιτλοποιήσεις και εφόσον δεν επέρχεται υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών, τότε η περίοδος χάριτος θα παρατείνεται για έξι μήνες’», τονίζουν αρμόδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως το περιθώριο για τις ανακτήσεις αρχίζει να «τρέχει» από την στιγμή που θα δοθούν οι εγγυήσεις.

Παράλληλα, στον ορισμό της τιτλοποίησης απαιτήσεων έχει προστεθεί η μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ενώ θα λειτουργήσει και το ηλεκτρονικό μητρώο (Central Credit Registry) που θα παρακολουθεί online την πορεία των τιτλοποιημένων δανείων, την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, τα ποσοστά ανάκτησης, τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών και τις πρακτικές από τις εταιρείες διαχείρισης.

Στον αντίποδα, σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί το αίτημα των εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη δυνατότητα να αγοράζουν και να επενδύουν σε ακίνητα, δημιουργώντας εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και επενδυτικά χαρτοφυλάκια ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν οι παραπάνω πηγές, καμία ενέργεια που να αφορά στις τιτλοποιήσεις δεν πρόκειται να παραβιάσει τον κανόνα του state aid free, δηλαδή δεν πρόκειται να εκληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως  κρατική βοήθεια, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή συντελεστεί δεν πρόκειται να θίξει την αξιοπιστία των ομολόγων πρώτης διαβάθμισης (senior tranche), τα οποία θεωρούνται μηδενικού κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του ο «Ηρακλής» μείωσε τα ελληνικά NPLs κατά περίπου 40%, αφού παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν πωλήσεις, άνω των 11 δισ. ευρώ το 2020 που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση περίπου 30%.

Νομοσχέδιο ΤΧΣ

«Τις θέσεις των θεσμών πάνω στα ζητήματα που θα διαπραγματευτούμε, όπως την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις τράπεζες με πιο… επαγγελματικό τρόπο και την διαμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης, αναμένουμε από ώρα σε ώρα». Αυτό σημειώνουν στο newmoney οι ίδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως με βάση το χρονοδιάγραμμα το επίμαχο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να ξεκινήσει να ισχύει από τον Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η ύπαρξη ενός μόνιμου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού, προκειμένου να συμβουλεύσει το Ταμείο για τις διαδικασίες αποεπένδυσης. Επισημαίνεται πως πέραν της Πειραιώς και της Alpha Bank, οι οποίες προχώρησαν σε ΑΜΚ, το ΤΧΣ συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο, κατέχοντας σημαντικό αριθμό μετοχών, σε Εθνική Τράπεζα (369.468.775 μετοχές, ποσοστό 40,39%) και Eurobank (52.080.673 μετοχές, ποσοστό 1,40%).

Στο μεταξύ, το αμέσως προηγούμενο διάστημα το κοινοβούλιο ενέκρινε μία σειρά από αλλαγές στον Νόμο, με πλέον χαρακτηριστική την δυνατότητά του να συμμετέχει στις ΑΜΚ ως απόρροια της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση, αντλώντας περί το 1,4 δισ. ευρώ. Όπως τονιζόταν «η συμμετοχή του Ταμείου στις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση και πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων (συναλλαγή «pari passu»)». Όσον αφορά στη διάθεση των μετοχών, αυτή μπορεί να γίνει τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται εντός πέντε ετών, ενώ οι επενδυτές μπορούν να επιλεγούν είτε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, με χρηματιστηριακές εντολές, δημόσια προσφορά με αντάλλαγμα μετρητών και book building.

Αναβαλλόμενος φόρος

Θέμα χρόνου είναι, όπως όλα δείχνουν και η έκδοση της πράξης του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να κινηθούν στο πλαίσιο του νόμου Χαρδούβελη για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου σε οριστική απαίτηση του Δημοσίου, για την περίπτωση της Attica Bank.
Πιο αναλυτικά, πριν από την γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να καθοριστούν μία σειρά από ζητήματα, όπως το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου και την απαίτηση από το Δημόσιο, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα warrants μετατρέψιμα σε μετοχές. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι το νέο πλαίσιο να έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Διαβάστε ακόμα:

e-ΕΦΚΑ: 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για αγρότες

Όλα όσα προβλέπει η ρύθμιση Σταϊκούρα: Αυτοί είναι οι όροι για 240 και 420 δόσεις για χρέη

Όλο το σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ

Πηγή: newmoney.gr

Array