Δευτέρα
11.12.2023

Η ΕΚΤ περνά στην επόμενη φάση για το ψηφιακό ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να περάσει στην επόμενη φάση, αυτή της προετοιμασίας, του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

Η απόφαση ακολουθεί την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε από το Ευρωσύστημα τον Οκτώβριο του 2021 για τη διερεύνηση πιθανών μοντέλων σχεδιασμού και διανομής για ένα ψηφιακό ευρώ. Με βάση τα ευρήματα αυτής της φάσης, η ΕΚΤ σχεδίασε ένα ψηφιακό ευρώ που θα ήταν ευρέως προσβάσιμο σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της διανομής από εποπτευόμενους μεσάζοντες, όπως οι τράπεζες.

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ

Ο σχεδιασμός προβλέπει το ψηφιακό ευρώ ως μια ψηφιακή μορφή μετρητών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ψηφιακές πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα είναι ευρέως προσβάσιμο, δωρεάν για βασική χρήση και διαθέσιμο τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Θα προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο απορρήτου και θα επιτρέπει στους χρήστες να διακανονίζουν πληρωμές άμεσα με χρήματα της κεντρικής τράπεζας. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομο σε άτομο, στο σημείο πώλησης, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις κρατικές συναλλαγές. Κανένα ψηφιακό μέσο πληρωμής δεν προσφέρει όλες αυτές τις δυνατότητες. Το ψηφιακό ευρώ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.

Η επόμενη φάση του έργου ψηφιακού ευρώ – η φάση προετοιμασίας – θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει αρχικά δύο χρόνια. Θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του εγχειριδίου κανόνων για το ψηφιακό ευρώ και την επιλογή παρόχων που θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια ψηφιακή πλατφόρμα και υποδομή για το ευρώ. Θα περιλαμβάνει επίσης δοκιμές και πειραματισμούς για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ που να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσο και στις ανάγκες των χρηστών, για παράδειγμα όσον αφορά την εμπειρία χρήστη, το απόρρητο, την οικονομική ένταξη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Μετά από δύο χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο προετοιμασίας, για να ανοίξει το δρόμο για την πιθανή μελλοντική έκδοση και ανάπτυξη ψηφιακού ευρώ.

Η έναρξη της προπαρασκευαστικής φάσης δεν είναι μια απόφαση για την έκδοση ψηφιακού ευρώ. Η απόφαση αυτή θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο αφού ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη οποιεσδήποτε προσαρμογές στον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ που ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες ως αποτέλεσμα των νομοθετικών διαβουλεύσεων.

Λαγκάρντ: Προετοιμάζουμε το νόμισμά μας για το μέλλον

«Πρέπει να προετοιμάσουμε το νόμισμά μας για το μέλλον», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της ΕΚΤ. «Οραματιζόμαστε ένα ψηφιακό ευρώ ως μια ψηφιακή μορφή μετρητών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ψηφιακές πληρωμές, χωρίς χρέωση, και που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα απορρήτου. Θα συνυπάρχει μαζί με τα φυσικά μετρητά, τα οποία θα είναι πάντα διαθέσιμα, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω».

Το ψηφιακό ευρώ θα καταστήσει την προστασία των δεδομένων προτεραιότητα. Το Ευρωσύστημα δεν θα μπορεί να δει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή να συνδέσει πληροφορίες πληρωμής με ιδιώτες. Το ψηφιακό ευρώ θα επιτύχει επίσης ένα επίπεδο απορρήτου παρόμοιο με μετρητά για πληρωμές εκτός σύνδεσης.

Το ψηφιακό ευρώ θα προωθήσει την ανθεκτικότητα, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό τομέα πληρωμών. Θα διασφάλιζε ότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή λύση πληρωμών για τη ζώνη του ευρώ υπό την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Θα στηριζόταν στη δική της υποδομή, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα. Και θα παρείχε μια πλατφόρμα στην οποία οι ευρωπαίοι εποπτευόμενοι μεσάζοντες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες για τους πελάτες τους, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, μειώνοντας το κόστος και ενθαρρύνοντας την καινοτομία.

«Καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο να πληρώνουν ψηφιακά, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδίδουμε ένα ψηφιακό ευρώ μαζί με μετρητά», δήλωσε ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και Πρόεδρος της Task Force υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ. «Ένα ψηφιακό ευρώ θα αύξανε την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πληρωμών και θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ψηφιακή διανομή ευρώ

Οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ευρώ μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής και της διαδικτυακής διεπαφής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών τους ή μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής ευρώ που παρέχεται από το Ευρωσύστημα. Άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ή ψηφιακές συσκευές θα μπορούν επίσης να πληρώνουν με ψηφιακό ευρώ, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια κάρτα που παρέχεται από δημόσιο φορέα, όπως ένα ταχυδρομείο. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν ψηφιακό ευρώ με μετρητά ή αντίστροφα σε ταμειακές μηχανές.

Το Ευρωσύστημα οραματίζεται ένα ψηφιακό ευρώ που θα είναι δωρεάν για βασική χρήση για ιδιώτες. Ένα μοντέλο αποζημίωσης μεταξύ διαμεσολαβητών και εμπόρων θα διασφάλιζε ότι υπάρχουν κίνητρα για τους μεσάζοντες να διανέμουν ψηφιακό ευρώ, όπως συμβαίνει με άλλα μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών, και ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις έναντι των υπερβολικών χρεώσεων υπηρεσιών για τους εμπόρους. Το Ευρωσύστημα θα φέρει τα δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διαχείριση συστημάτων και τη διεκπεραίωση διακανονισμού.

Η διαφάνεια και η στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη παραμένουν βασικοί πυλώνες του έργου. Το Ευρωσύστημα έχει επωφεληθεί πολύ από την ανατροφοδότηση από τους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους πιθανούς χρήστες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Θα συνεχίσουμε επίσης να συνεργαζόμαστε στενά με τους νομοθέτες της ΕΕ.

Source: powergame.gr