Πέμπτη
18.04.2024

HELLENiQ ENERGY: Μέσω της ΕΚΟ Κύπρου υλοποιεί το Vision 2025 -Έμφαση σε φωτοβολταϊκά και φορτιστές

Μέσω της ΕΚΟ Κύπρου, η HELLENiQ ENERGY βάζει σε τροχιά υλοποίησης το Vision 2025 στη Μεγαλόνησο.

Ειδικότερα, ο ενεργειακός όμιλος προγραμματίζει καινοτόμα νέα έργα και επενδύσεις με στόχο ένα πιο πράσινο μέλλον για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει η εγκατάσταση συστοιχίας φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδυασμένη με σύστημα αποθήκευσης με μπαταρία, με στόχο την ενεργειακή αυτονόμηση κατά 80% των εγκαταστάσεών της στο Βασιλικό, μειώνοντας τους ρύπους για την τροφοδοσία της μονάδας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο και συνδυάζοντας το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας γίνεται η πρώτη αυτόνομη μονάδα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, στέλνοντας το μήνυμα της μετάβασης σε καθαρές και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας, η ΕΚΟ Κύπρου προχωρά στην εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών σε πρατήριά της.

Γενικότερα σε σχέση με τις δραστηριότητες του ομίλου στο Εξωτερικό, στόχος είναι η συνέχιση της ανάπτυξης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις
προτεραιότητες του Ομίλου περιλαμβάνεται η διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου, η ενίσχυση της κερδοφορίας της εμπορικής δραστηριότητας της ΟΚΤΑ, καθώς και η συνέχιση της ανάπτυξης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων και της
αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό μέσω των θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Συνολικά το δίκτυο πρατηρίων απαριθμεί 317 πρατήρια. Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη χονδρική εμπορία προϊόντων πετρελαίου μέσω της εγκατάστασης της ΟΚΤΑ, η οποία βρίσκεται στα Σκόπια και συνδέεται με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης μέσω αγωγού για τη μεταφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. ντίζελ).

Στρατηγική για τις ΑΠΕ

Με μεσοπρόθεσμο στόχο οι ΑΠΕ να συνεισφέρουν το 20-25% της κερδοφορίας του, ο όμιλος HELLENiQ ENERGY προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς στην ανάπτυξη έργων όλων των τεχνολογιών επιδιώκοντας παράλληλα τη δραστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του, κατά 50% έως το 2030.Τους τελευταίους 18 μήνες έχει αυξήσει κατά 12 φορές την εγκατεστημένη ισχύ του φτάνοντας στα 341 MW. Έχει δεκαπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταικών και αιολικών έργων σε ανάπτυξη ξεπερνώντας τα 2,5 GW, ενώ αναβάθμισε τον στόχο για τουλάχιστον 1 GW έργων σε λειτουργία έως το 2026.

Στόχος του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι να αυξήσει σημαντικά την εγκατεστημένη ισχύ το 2023 και τα επόμενα έτη με στόχο να φθάσει σε εγκατεστημένη ισχύ 1 GW το 2025 από 341 MW στο τέλος του 2022, μέσω εξαγορών και ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και χερσαίων αιολικών έργων.
Επίσης, ο στόχος για το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο είναι να ξεπεράσει τα 2,5 GW σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και έργα αποθήκευσης από τα 2,1 GW στο τέλος του 2022, κάτι το οποίο θα προκύψει από εξορθολογισμό το υφισταμένου χαρτοφυλακίου. Για την αύξησή του, εκτιμάται ότι θα προστεθούν περί τα 200 MW αιολικά και
φωτοβολταϊκά και 200 MW έργα αποθήκευση ενέργειας.

Το πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επενδύσεις και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά όπου έχει συνάψει συνεργασία με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη του συγκεκριμένου κλάδου, για να διερευνήσουν από κοινού ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στρατηγική για τον τομέα διύλισης

Η παραγωγή και οι πωλήσεις του ομίλου το 2022 επηρεάστηκαν από το προγραμματισμένο σταμάτημα των 3 διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια του 2022, με την κερδοφορία να επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης. Ο Όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στη διύλιση, μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των διεργασιών, της ενέργειας και των παραγόμενων προϊόντων, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών και επενδύσεων, όπως, μεταξύ άλλων, έργα ενεργειακής απόδοσης, μείωση εκπομπών CO2 προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, παραγωγή βιοκαυσίμων και τεχνολογιών ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2025, η στρατηγική του κλάδου διύλισης επικεντρώνεται στη δραστική απανθρακοποίηση των διεργασιών, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την επέκταση δυναμικότητας πετροχημικών, τις επενδύσεις σε καθαρότερα καύσιμα και την ψηφιοποίηση.

Για το 2023 και μεσοπρόθεσμα, η στρατηγική επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της διύλισης, κυρίως μέσω:
• Έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με μείωση κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω επενδύσεων σε μονάδες συμπαραγωγής και αυξημένης χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και έργα απανθρακοποίησης, με εγκατάσταση μονάδας μπλε/πράσινου υδρογόνου.
• Επενδύσεων σε έργα υψηλής απόδοσης στις υψηλής συνθετότητας βιομηχανικές μονάδες, με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαυσίμων και πετροχημικών.
• Βελτίωσης λειτουργίας στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, της αριστοποίησης λειτουργίας μέσω αναβαθμισμένου προγραμματισμού παραγωγής, της βελτιστοποίησης προμηθειών και μεγιστοποίησης συνεργιών ανάμεσα στα 3 διυλιστήρια.
• Έμφασης στην ασφάλεια, με επικέντρωση στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και τη βελτίωση διαδικασιών.

Έργα τεχνολογίας σε τρεις τομείς

Το πολυετές σχέδιο δράσης αποτελείται από ένα πλήθος πρωτοβουλιών με σημαντική επένδυση σε έργα τεχνολογίας, μέσα από 3 βασικούς τομείς:
1. Το Ψηφιακό Διυλιστήριο, με στόχο την εξέλιξη των εγκαταστάσεών μας σε σύγχρονα, συνεργατικά, διασυνδεδεμένα διυλιστήρια.
2. Την Ψηφιακή Λιανική Εμπορία, με στόχο τα νέα πρατήρια του μέλλοντος, που θα παρέχουν νέες ψηφιακές λειτουργίες, βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφόρηση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των συνεργατών και εταιρικών πελατών.
3. Τις Ψηφιακές Ομιλικές Λειτουργίες, με στόχο αποδοτικότερες εταιρικές λειτουργίες, τεχνολογία αυτοματισμών και αποτελεσματικότερες λήψεις αποφάσεων, αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος δεδομένων.

Για το 2023 έχουν ήδη προγραμματιστεί πολλές νέες πρωτοβουλίες/ έργα, που αναμένεται να ωθήσουν περαιτέρω τον μετασχηματισμό του Ομίλου και να συμβάλουν στην
ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, στην απλοποίηση και την εναρμόνιση των λειτουργιών, αναβαθμίζοντας την εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων και την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, με σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών.
Ενδεικτικά, εντός του 2023 αναμένονται:
• Ανάπτυξη λύσεων που συνεισφέρουν στην ασφάλεια των εργαζομένων
• Η περαιτέρω ολοκλήρωση /βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των Διυλιστηρίων με έργα Ισοζυγίου Μάζας και διαχείρισης σημείων φόρτωσης
• Η βελτιστοποίηση της ωφέλιμης ζωής των μεγάλων παγίων στη Διύλιση και η προβλεπτική συντήρηση αυτών
• H ψηφιοποίηση του καναλιού επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών Λιανικής μέσα από το πρόγραμμα e-EKO
• Η ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης των Προμηθειών Ομίλου, μέσω μίας σύγχρονης πλατφόρμας που θα βελτιστοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας και διαδικασιών (e-Sourcing)
• Η εφαρμογή νέου συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών ροών και διαθεσίμων
• Η σταδιακή μετάβαση των κεντρικών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (SAP ERP), σε ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα προηγμένων δυνατοτήτων (S4HANA)
• Η υλοποίηση της Ψηφιακής Ακαδημίας που δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου πάνω σε σύγχρονα και καινοτόμα αντικείμενα.

Μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις για το πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου, ανέρχονται στα €16 εκατ., προσφέροντας αθροιστικό όφελος της τάξης των €27 εκατ., με τα €23 εκατ. να έχουν εξοικονομηθεί εντός του 2022, ενώ το εκτιμώμενο όφελος σε ετήσια βάση από το 2025 ανέρχεται στα €50 εκατ..

Διαβάστε επίσης

HELLENiQ ENERGY: Ισχυρά περιθώρια και στο πρώτο τρίμηνο του 2023- Χωρίς φόρο αλληλεγγύης φέτος

Πηγή: mononews.gr

Array