Πέμπτη
30.03.2023

Γιατί κυριαρχεί προβληματισμός στους developers του Solana

Προβληματισμένοι είναι οι προγραμματιστές που χτίζουν στο Solana, αλλά και οι χρήστες που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές κατά το Σαββατοκύριακο- καθώς για άλλη μια φορά το αποκεντρωμένο δίκτυο blockchain αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα.

Οι επικυρωτές κόμβων του Solana χρειάστηκε να επανεκκινήσουν τουλάχιστον δύο φορές τους κόμβους τους σε μια προσπάθεια επαναφοράς του δικτύου. Το δίκτυο είχε πέσει ξανά για τουλάχιστον 14 φορές από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι σήμερα.

Άρθρο του Νίκου Κωστόπουλου για το liberal.gr

Αν και ο λόγος του προβλήματος ήταν ασαφής, οι επικυρωτές και οι βασικοί προγραμματιστές του δικτύου θεωρούν πως υπάρχει σφάλμα στην τελευταία έκδοση του κώδικα, η οποία κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν από το συμβάν.

Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν είναι η δημιουργία ενός “fork” του κεντρικού δικτύου Solana – δηλαδή μια νέα έκδοση που μπορεί να επικυρώσει συναλλαγές που δεν επιβεβαιώνονται στο δίκτυο- με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο διαφορετικά ιστορικά συναλλαγών. «Το δίκτυο Solana αντιμετωπίζει μη τυπική συμπεριφορά (fork). Οι μηχανικοί μας διερευνούν το ζήτημα και πώς να βοηθήσουν καλύτερα», σημείωσε η εταιρεία Staking as a Service Chorus One, πάροχος υποδομής blockchain για το Solana.

Αυτό, με τη σειρά του, είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη χρήση μνήμης από τους επικυρωτές και σημαντική μείωση στη δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, με αποτέλεσμα το δίκτυο να σταματήσει να επεξεργάζεται τις συναλλαγές των χρηστών, όπως σημειώνεται περαιτέρω από την Chorus One.

Οι εταιρείες και οι προγραμματιστές που δραστηριοποιούνται με την διαχείριση κόμβων στο Solana, είχαν από καιρό καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να διορθωθεί το πρόβλημα ήταν μια συγχρονισμένη επανεκκίνηση των κόμβων τους. Μια πρώτη προσπάθεια εγκαταλείφθηκε όταν οι επικυρωτές συνειδητοποίησαν ότι επέλεξαν το λάθος σημείο στο οποίο θα έπρεπε να επανεκκινήσουν, επιμηκύνοντας περαιτέρω την καθυστέρηση.

Για τους χρήστες του δικτύου, σημαίνει ότι δεν μπορούν να μετακινήσουν προσωρινά τα κρυπτονομίσματα τους, τα οποία βρίσκονται «παγωμένα» μέχρι να επανέλθει το δίκτυο. Ώρες μετά την κρίση, οι προγραμματιστές στο οικοσύστημα Solana εξακολουθούσαν να ψάχνουν να εντοπίσουν την αιτία. Αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς αναφερόμαστε σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο – με βασικό επιχείρημα ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες κρίσεις- ωστόσο στο Solana αυτό το πρόβλημα είναι συχνό. Το δίκτυο φιλοξενεί τουλάχιστον 100 εφαρμογές της αποκεντρωμένης οικονομίας με περιουσιακά στοιχεία άνω των $250 εκατομμυρίων- και βρίσκεται στην 12η θέση του πίνακα κατάταξης αποκεντρωμένων δικτύων με βάση τα οικονομικά μεγέθη των εφαρμογών DeFi στο δίκτυο.

Το κρυπτονόμισμα $SOL, που βρίσκεται στην 12η θέση του πίνακα κεφαλαιοποίησης- δεν μεταβλήθηκε ούτε επηρεάστηκε από το τεχνικό πρόβλημα.

Source: liberal.gr