Τετάρτη
06.07.2022

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στον δεύτερο «γύρο» των γενικών συνελεύσεων θα κριθούν οι αποφάσεις των ομολογιούχων, με φόντο την πώληση της Τέρνα Ενεργειακής

Οι επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων αναμένεται να είναι εκείνες που θα βγάλουν τον…λευκό καπνό. Δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προχωρήσει στην πώληση της θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Για την οποία υπάρχει ήδη εκφρασμένο ενδιαφέρον εξαγοράς, που μένει να μετουσιωθεί και σε πράξη.

Όπως όλα δείχνουν, θα απαιτηθούν δύο «γύροι» προκειμένου να εκφράσουν τη συναίνεσή τους οι κάτοχοι των δύο ομολογιακών εκδόσεων, συνολικής αξίας 620 εκατ. ευρώ.  Συναίνεση που αφορά τη χρήση καθαρών εσόδων του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  από την εκποίηση ενός εξαιρούμενου περιουσιακού στοιχείου. Ζήτημα που άπτεται της πώλησης της συμμετοχής στη θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, χωρίς να ενεργοποιεί την προεξόφληση των δύο 7ετών ομολόγων.

Η μεγάλη διασπορά των ομολογιακών εκδόσεων καθιστά εξ αντικειμένου δύσκολη την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας στην πρώτη γενική συνέλευση. Η οποία έχει οριστεί να γίνει ( με ηλεκτρονικά μέσα και όχι φυσική παρουσία) την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουνίου. Και στις δύο περιπτώσεις η απαρτία ορίζεται στο τουλάχιστον 50% της ανεξόφλητης αξίας των ομολόγων.

Το πρώτο εξ αυτών  τέθηκε σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνας τον Απρίλιο του 2018. Είναι ονομαστικής αξίας 120 εκατ. ευρώ, ενώ φέρει σταθερό, ετήσιο επιτόκιο 3,95%. Το συγκεκριμένο ομόλογο συγκέντρωσε κεφάλαια που εν συνόλω έφτασαν στα 249,2 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να καλύπτει κατά 2,08 φορές την προσφορά. Η κατανομή της έκδοσης έγινε σε 4.653 λογαριασμούς ομολογιούχων. Οι ιδιώτες πήραν το 65% ( ομόλογα ονομαστικής αξίας 78 εκατ. ευρώ) ενώ το υπόλοιπο 35% της έκδοσης ( 42 εκατ. ευρώ) απορροφήθηκε από τους λεγόμενους ειδικούς επενδυτές, που δεν είναι άλλοι από τους επαγγελματίες της αγοράς. Ήτοι τα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και ανάδοχοι της έκδοσης, (τράπεζες κατά κύριο λόγο και χρηματιστηριακές) που πήραν ομόλογα αξίας περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Το χρονολογικά δεύτερο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είναι διαπραγματεύσιμο στο αθηναϊκό χρηματιστήριο από τον Ιούλιο του 2020. Είναι το μεγαλύτερο σε αξία στην αγορά των ελληνικών εταιρικών ομολόγων ( 500 εκατ. ευρώ). Μάλιστα το σύνολο της ζήτησης έφτασε στα 686,7 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας κατά 1,37 φορές την προσφορά. Αποδέκτες του ομολόγου που φέρει σταθερό, ετήσιο επιτόκιο 2,75% ήταν 9.591 επενδυτές. Στην κατανομή οι ιδιώτες έλαβαν το 56,5% της έκδοσης ( 282,5 εκατ. ευρώ) και τα θεσμικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκια έλαβαν το 43,5% ( 217,5 εκατ. ευρώ). Στους τελευταίους συγκαταλέγονται και τράπεζες-ανάδοχοι, που μαζί με μια μικρή συμμετοχή των χρηματιστηριακών εταιρειών, πήραν ομόλογα αξίας 106 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η «φυσιογνωμία» των ομολογιούχων και στις δύο εκδόσεις, δεν έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στην πορεία του χρόνου. Με συνέπεια να μην εύκολη υπόθεση (λόγω της μεγάλης διασποράς) να βρεθεί το 50% στις αρχικές γενικές συνελεύσεις.

Ευκολότερες οι αποφάσεις στις επαναληπτικές συνελεύσεις

Τα πράγματα γίνονται αντικειμενικά ευκολότερα στις επαναληπτικές, που θα γίνουν τρείς μέρες αργότερα. Δηλαδή στις 30 Ιουνίου.

Σε αυτές ο «πήχης» της απαρτίας κατεβαίνει από το 50% στο 20% της ανεξόφλητης αξίας των ομολόγων. Και για να διασφαλιστεί η συναίνεση, απαιτείται το «ναι» να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50,01% της ψήφου των ομολογιούχων της έκδοσης των 500 εκατ. ευρώ και το 66,67% στην περίπτωση του ομολόγου των 120 εκατ. ευρώ.

Πιστεύεται βασίμως ότι οι ομολογιούχοι θα δώσουν την έγκρισή τους, καθώς οι πρωτοβουλίες του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πώληση της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, δεν τους ζημιώνει σε κάτι. Πέραν ίσως από μελλοντικές εκδόσεις με υψηλότερα επιτόκια, που ακόμη όμως είναι ζητούμενο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το ομόλογο των 120 εκατ. ευρώ έκλεισε χθες στο 99,132% της ονομαστικής του αξίας ( που είναι στο 100) με την ετησιοποιημένη απόδοση στη λήξη του να διαμορφώνεται στο 3,706%. Κάτω δηλαδή από το προσφερόμενο «κουπόνι» του 3,95%.

Για το ομόλογο των 500εκατ. ευρώ, η χθεσινή τιμή κλεισίματος ήταν στο 93% της ονομαστικής του αξίας, ανεβάζοντας την ετησιοποιημένη απόδοση στη λήξη του, στο 4,184%. Όλα αυτά όμως με πολύ περιορισμένο όγκο συναλλαγών.

Η απαιτούμενη συναίνεση των ομολογιούχων πηγάζει από τους όρους έκδοσής τους, αναγόμενους στη χρήση των εσόδων από την πώληση της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει στην ελληνική άλλο ένα ομόλογο, αξίας 300 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν έχει αντίστοιχους όρους.

Ενεργό ομόλογο στην ελληνική αγορά έχει και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (αξίας 150 εκατ. ευρώ) που τουλάχιστον επί του παρόντος δεν προσκρούουν με τις διαγραφόμενες εξελίξεις.

Του ενδιαφέροντος δηλαδή που έχει εκδηλωθεί για τη εξαγορά της, πρωτίστως από το αυστραλιανό fund της Macquarie, που προβάλει ως φαβορί, καθώς επίσης και άλλους δύο, ισχυρούς ξένους «παίκτες».

Η Τέρνα Ενεργειακή, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης για τη χρήση του 2021, ελέγχεται κατά 37,298% από τον μητρικό Όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα, που κατέχει 43.211.556 μετοχές. Ποσοστό 10,49%  έχει ο διοικητικός ηγέτης Γιώργος Περιστέρης ( 12.154.747 μετοχές), ενώ στο χαρτοφυλάκιο του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται το 6,456% της εταιρείας (7.479.911 μετοχές).

Ως προς τα τιμήματα εξαγοράς, πηγές της αγοράς υποθέτουν ότι το άνω άκρο του εύρους μπορεί να φτάσει στα 23 ευρώ. Για το κάτω άκρο σαν βάση εκκίνησης θεωρούνται τα 20 ευρώ.

Από εκεί και πάνω, το κάθε ένα ευρώ που προστίθεται ανεβάζει την αποτίμηση ολόκληρης της εταιρείας ( με καθαρό δανεισμό 528 εκατ. ευρώ) κατά…115,85 εκατ. ευρώ.

Εφ’ όσον τελεσφορήσουν οι διαδικασίες πώλησης, τα έσοδα του μητρικού ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορεί να κινηθούν μεταξύ των 864,2-993,9 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό το καθαρό χρέος του Ομίλου από τα σημερινά επίπεδα των 1,23 δισ. ευρώ, μπορεί να γυρίσει σε καθαρό ταμείο, μέχρι της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ…

Διαβάστε επίσης:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αξιολογούμε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δεν υπάρχει ακόμα εξέλιξη προς ανακοίνωση

Πλωτά αιολικά: Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ ως το 2030 – Έρχεται το θεσμικό πλαίσιο

ΕΥ: Σε ιστορικό υψηλό η επίδοση της Ελλάδας στον δείκτη ελκυστικότητας για επενδύσεις ΑΠΕ

Πηγή: mononews.gr