Κυριακή
21.07.2024

Φρέσκα πρόσωπα σε διευθυντικές θέσεις αναζητά η ΔΕΗ – Στελέχη από την αγορά σε κρίσιμα πόστα για την αλλαγή του εταιρικού προφίλ

Μέσω δημόσιων προκηρύξεων θέλει να καλύψει η ΔΕΗ κρίσιμες διευθυντικές θέσεις, από τις οποίες θα περάσει μεγάλο μέρος του εταιρικού μετασχηματισμού και της αλλαγής του επιχειρηματικού προφίλ της επιχείρησης.

Οι διευθυντικές θέσεις που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ είναι οι εξής:

-Διευθυντής της Διεύθυνσης Μετασχηματισμού του Συστήματος Προμηθειών 

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέσης ευθύνης ή/και τουλάχιστον 3ετή σε ανώτερες θέσεις ευθύνης σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς εκτεταμένου εύρους και διασποράς σε αντικείμενο σχετικό με θέματα συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών και με γνώση του κοινοτικού και εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει τη ΔΕΗ (δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ)

-Διευθυντής Κλάδου Παρακολούθησης Δαπανών Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων 

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και τουλάχιστον τριετή σε θέσεις ευθύνης/διοίκησης ομάδων (δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ)

-Διευθυντής Κλάδου Παρακουλούθησης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και τουλάχιστον τριετή σε θέσεις ευθύνης/διοίκησης ομάδων (δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ)

-Διευθυντής Πωλήσεων

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτεταμένου εύρους και διασποράς σε συναφές αντικείμενο (δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ)

-Διευθυντής Ελέγχου Μετρήσεων και Τιμολογήσεων

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτεταμένου εύρους και διασποράς σε συναφές αντικείμενο (δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ)

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν τα στελέχη που θα επιλεγούν θα είναι τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. 

 

Πηγή: metalignitiki.gr

Array