Πέμπτη
29.09.2022

Φόρους κατ’ εκτίμηση από την Εφορία σε όσους δεν υπέβαλαν δήλωση

Ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα θα αποστείλει το προσεχές διάστημα η ΑΑΔΕ σε όσους δεν είχαν δηλώσει τα εισοδήματα του 2016 στην Εφορία.

Μάλιστα, οι Eφορίες θα πρέπει να προσδιορίσουν τον οφειλόμενο φόρο κατ’ εκτίμηση και να στείλουν το λογαριασμό στους υπόχρεους φορολογούμενους, που εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις, να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα που απέκτησαν το 2016.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια η φορολογική διοίκηση είχε εντοπίσει περίπου 100.000 φορολογούμενους να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική δήλωσή τους (2015) εισοδήματα από αναδρομικά συντάξεων, συντάξεις από το εξωτερικό, εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Οι φορολογούμενοι αυτοί κλήθηκαν να υποβάλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις πριν η Εφορία τους βεβαιώσει το φόρο για τα αδήλωτα εισοδήματα. Όσοι, λοιπόν, δεν σπεύσουν στην Εφορία θα ξεκινήσει ο υπολογισμός του φόρου κατ΄εκτίμηση και εν συνεχεία θα αποστείλουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα στους φορολογούμενους. Ο λόγος που η Εφορία δίνει βαρύτητα στο 2016 έγκειται στο ότι στο τέλος του χρόνου όλες οι υποθέσεις που αφορούν την ανωτέρω χρήση παραγράφονται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

 1. Για το φορολογικό έτος 2016 (εισοδήματα 2016 που δηλώνονται στην εφορία το 2017) στις περιπτώσεις που κάποια φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν φορολογική δήλωση εντός του 2017, δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει:
 • φορολογητέα ύλη για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης,
 • ποσό φόρου προς καταβολή και
 • ότι το ποσό προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ. Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
 1. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται μεταξύ άλλων από:
 • τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2016 και
 • από διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή προέρχονται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση.
 1. Στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν οι φορολογούμενοι θα αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.
 2. Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν υπολογίζονται πρόστιμα, υπολογίζεται όμως ο τόκος που αναλογεί.
 3. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το φόρο που καλείται να πληρώσει και συγκεκριμένα λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet τη σχετική ειδοποίηση.
 4. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει χειρόγραφα στην εφορία για το φορολογικό έτος 2016 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα νέο εκκαθαριστικό με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πηγή: powergame.gr