Φορολογικές δηλώσεις: Τα κλειδιά για αποφυγή τεκμηρίων

Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε το Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και αρκετά είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν εκπτώσεις φόρου.

Τα κλειδιά λοιπόν για την αποφυγή τεκμηρίων είναι τα εξής:

•Πραγματικά εισοδήματα (αποδοχές, αποζημιώσεις, επιδόματα, κέρδη από μετοχές, τόκοι καταθέσεων και ομολόγων)

•Πώληση περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων

•Δάνεια από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους

•Δωρεές ή Γονικές παροχές (αφορολόγητο 800.000€ για 1ου βαθμού)

•Κέρδη από τυχερά παιχνίδια

•Εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό

•Εισοδήματα προηγούμενων ετών

Σημεία που θέλουν προσοχή

•Προσοχή για όσους συζύγους υποβάλουν χωριστές δηλώσεις

•Για να μην δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια -> πριν την υποβολή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόδοση αναβολής ή αγωγή αποβολής

•Για ελ. επαγγελματίες-επιτηδευματίες το Ε3 είναι συμπληρωμένο για 1η φόρα λόγω my data (έλεγχος στοιχείων).

Πηγή: powergame.gr