Κυριακή
21.07.2024

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 9 νέοι κωδικοί που φέρνουν μείωση φόρου

Η μείωση των εισοδημάτων λόγω της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση για να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά έφερε και εννέα αλλαγές στα έντυπα με τα οποία θα κατατεθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις, των οποίων η υποβολή θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα για πάνω από οκτώ εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ειδικότερα, για τους φορολογούμενους που έλαβαν το προηγούμενο έτος την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, καθώς και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποζημιώθηκαν από το κράτος για τα ενοίκια που έχασαν στη διάρκεια των μηνών της καραντίνας, τα ποσά θα είναι προσυμπληρωμένα και αφορολόγητα.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι αλλαγές τείνουν να ολοκληρωθούν από την ΑΑΔΕ που έχει προσθέσει εννέα νέους κωδικούς όχι μόνο στο βασικό έντυπο Ε1, αλλά και στα υπόλοιπα, όπως το Ε2 που υποβάλλουν όσοι εκμισθώνουν ακίνητα και το Ε3 που υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Αναλυτικά οι 9 αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις:

 1. Τεκμήρια

  Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 που αφορά στα πληροφοριακά στοιχεία προστίθεται ερώτημα εάν ο φορολογούμενος δικαιούται απαλλαγή από τα τεκμήρια. Σημειώνεται ότι με απόφαση της κυβέρνησης απενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον όμως σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Προϋπόθεση δηλαδή είναι να μην τους έχουν πιάσει τα τεκμήρια σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη. Πιο συγκεκριμένα απαλλάσσονται πλήρως από τα τεκμήρια οι εξής κατηγορίες:

 • Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη
 • Όσοι έκλεισαν με κρατική εντολή ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
 • Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε διαστήματος εντός του 2020
 • Όσοι  εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19.
 1. Φορολογική κατοικία

  Προστίθεται νέος κωδικός στο Ε1 για τους συνταξιούχους που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και θα φορολογηθούν με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος τους.

 2. Δωρεές

  Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»  και υπέρ αυτής, που πραγματοποιήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθεί ειδικός κωδικός.

 3. Ηλεκτρικά οχήματα

  Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Σύμφωνα με το νόμο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

 4. Έντυπο Ε3

  Προστίθεται νέος πίνακας στο έντυπο Ε3 στον οποίο θα συμπληρωθούν τα ποσά των δανείων από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές το 2020.

 5. Έντυπο Ε2

  Προσυμπληρωμένο θα είναι εκτός απροόπτου φέτος το έντυπο για τα μισθώματα από ακίνητα. Η ΑΑΔΕ έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου προκειμένου στο φετινό Ε2 να είναι τα στοιχεία με τα εισοδήματα από τα ενοίκια προσυμπληρωμένα από την ίδια την υπηρεσία. Δεξαμενή για την άντληση των στοιχείων, με βάση τα οποία η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρώνει τα μισθώματα στο E2, είναι οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβάλλονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και οι «δηλώσεις COVID» για τα «κουρεμένα» ενοίκια. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου τα ποσά που εισέπραξαν οι εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων όπως συμβαίνει με τους μισθωτούς ή τους συνταξιούχους παρά μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ή της προσκόμισης των ανάλογων παραστατικών και εγγράφων.

 6. Δαπάνες ανακαίνισης

  Προστίθεται νέος κωδικός  στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες για την αναβάθμιση των κτιρίων.  Σύμφωνα με το νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

 7. Επενδυτικοί Άγγελοι

  Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 προκειμένου του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους».  Ο νόμος ορίσει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

 8. Μετοχές – Stock options

  Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 για τα stock options. Σύμφωνα με το νόμο το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Πηγή: powergame.gr

Array