Σάββατο
08.10.2022

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για τα νομικά πρόσωπα

Tέλος χρόνου για τις επιχειρήσεις αφού μέχρι σήμερα, Παρασκευή και ώρα 15:00 μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις τα νομικά πρόσωπα που μέχρι την 30/8/2022 δεν είχαν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εφαρμογής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 2021 και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο φόρος που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές, μπορεί να καταβληθεί χωρίς κυρώσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι σήμερα.

Με web banking η καταβολή

Επισημαίνεται, ότι ο φόρος αυτός πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή συστήματος πληρωμών IRIS.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω δυνατότητα αφορά τα νομικά πρόσωπα:

– που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2021,

– που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2021, εντός του χρόνου που θα καθοριστεί με τη σχετική κοινή απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ, για τον φόρο που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την εμφάνιση της τεχνικής αδυναμίας, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είχαν υποβληθεί 265.140 δηλώσεις, σχεδόν 3.000 περισσότερες από την αντίστοιχη προτελευταία ημέρα εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020.

Πηγή: powergame.gr