Κυριακή
21.07.2024

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Σχεδόν 2 στους 10 θα λάβουν επιστροφή φόρου

Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων – Σε ποια περίπτωση θα υπάρχει έκπτωση φόρου

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ανοίξει, για την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη.

Οι φορολογούμενοι που θα εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι τις 28 Ιουλίου θα λάβουν έκπτωση φόρου 3%.

Επίσης, μπορεί να συνυποβληθεί, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Μέχρι την Παρασκευή είχαν υποβληθεί 123.329 δηλώσεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι μηδενικές. Συγκεκριμένα, από το 60% από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτει κανένας φόρος, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αλλαγή των κλιμακίων και των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας.

Όπως προκύπτει από την εκκαθάριση των δηλώσεων, μέχρι στιγμής το 59,4% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο, καθώς σε σύνολο 123.329 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 96.988 είναι μηδενικά.

Για το 17,99% των φορολογουμένων ή 29.371 φυσικά πρόσωπα, προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 216 ευρώ. Συνολικά, για το 77,4% των φορολογουμένων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή υπάρχει επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος τα ποσοστά των φορολογουμένων που θα έχουν επιστροφή φόρου ή δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο θα βρίσκονται περίπου στο 75%.

Ακόμη, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν και εκτυπώσουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται πλέον με αρχικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή φόρου (από το 100% στο 55%), γι’ αυτό και οι περισσότεροι έχουν είτε επιστροφή φόρου, είτε δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο.

Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής φόρου (πιστωτικό υπόλοιπο). Από το 2018, στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης συζύγων η βεβαίωση του φόρου ή η επιστροφή φόρου, κατά περίπτωση, αφορά κάθε σύζυγο χωριστά και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

Οι προθεσμίες

  • Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 27 Αυγούστου 2021
  • Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Στα νέα Έντυπα Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (Ε1, Ε2 και E3) έχουν περιληφθεί ειδικοί κώδικοι και ρυθμίσεις για εισοδήματα και παροχές του 2020, που θα δηλωθούν αλλά δεν θα φορολογηθούν.

Στην περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, θα πρέπει μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα να πληρωθούν οι πρώτες δύο δόσεις του φόρου εισοδήματος (Ιουλίου και Αυγούστου). Το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Η διαδικασία

  • Επιλογή του έτους, για το οποίο θα υποβληθεί δήλωση
  • Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση)
  • Συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε3, εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης
  • Συμπλήρωση του εντύπου Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
  • Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
  • Υποβολή της δήλωσης
  • Εκτύπωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο και πανδημία ξαναγράφουν τον χάρτη στην ακτοπλοΐα

Εννιακόσιοι νέοι ελεγκτές της Εφορίας «ξεσκονίζουν» τα νέα Ε9

Ο φόρος άνθρακα στην Ε.Ε. δεν θα προσφέρει άμεσες λύσεις

Πηγή: newmoney.gr

Array