Παρασκευή
02.12.2022

Φορολογία: Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους

Πολλές φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους και ήδη η φορολογική διοίκηση έχει δώσει εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με αυτές, προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. Για κάποιες από τις υποθέσεις ισχύει η πενταετής παραγραφή, για άλλες η παραγραφή φθάνει στη δεκαετία και για άλλες στη δεκαπενταετία. Εφόσον παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου 2022 και δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος σε φορολογούμενους που έχουν ξεχάσει να υποβάλουν δήλωση στο παρελθόν, ή την εκκαθαριστική ΦΠΑ για παράδειγμα, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να τον ελέγξει και η υπόθεση παραγράφεται. Η νομοθεσία ορίζει ότι:

– Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση στη φορολογία εισοδήματος ισχύει δεκαπενταετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία μπορεί να ελέγξει τις χρήσεις από το 2006 και έπειτα.

– Εφόσον από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, ισχύει δεκαετής παραγραφή. Τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται, για παράδειγμα, από τράπεζες του εξωτερικού, στις οποίες η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.

– Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως του αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή. Κι αυτό καθώς οι ελεγκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

– Επίσης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα έντυπα και οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ισχύει επίσης η δεκαετής παραγραφή.

Οι υποθέσεις που παραγράφονται ανά έτος:

– 2016. Εκπνέει η προθεσμία για τον έλεγχο υποθέσεων, καθώς πλέον ισχύει πενταετής παραγραφή.

– 2011. Στις περιπτώσεις που είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία, ισχύει δεκαετής παραγραφή. Αν ωστόσο δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος ή έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, εκπνέει το δικαίωμα του Δημοσίου να προχωρήσει σε έλεγχο στο τέλος του έτους.

– 2006. Στην περίπτωση που φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση το 2006, παραγράφεται στο τέλος του έτους το δικαίωμα του Δημοσίου να τον ελέγξει, καθώς ισχύει δεκαπενταετής παραγραφή (σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 84 του ν. 2238/1994).

– 2006. Στην περίπτωση που δεν είχε υποβληθεί δήλωση για απόδοση τελών χαρτοσήμου και μόνο για τις περιπτώσεις που η απόδοση χαρτοσήμου πραγματοποιείται με τη δήλωση εισοδήματος, όπως για παράδειγμα το χαρτόσημο μισθωμάτων, εκπνέει η προθεσμία για έλεγχο στο τέλος του έτους και η υπόθεση παραγράφεται. Ισχύει για την ανωτέρω περίπτωση δεκαπενταετής παραγραφή.

– 2007. Στην περίπτωση που δεν είχε υποβληθεί δήλωση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων το 2007, η υπόθεση παραγράφεται.

– 2011. Η μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ το 2011 παραγράφεται στο τέλος του έτους.

Πηγή: powergame.gr