Πέμπτη
29.09.2022

Flexopack: Μεγάλες αυξήσεις στην οικονομική επίδοση του α’ εξάμηνου

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι οικονομικές επιδόσεις για το α’ εξάμηνο της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια του α’ εξαμήνου της χρήσης 2022, όπως ανακοίνωσε η Flexopack.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 74,908 εκατ. ευρώ, έναντι 49,981 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49,87% και ο εταιρικός σε 61,003 εκατ. ευρώ, έναντι 43,896 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 38,97%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,995 εκατ. ευρώ, έναντι 8,465 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77,14% και σε εταιρικό επίπεδο σε 11,454 εκατ. ευρώ έναντι 7,725 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,27%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 10,669 εκατ. ευρώ, έναντι 5,381 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 98,27% και για την Εταιρεία σε 7,606 εκατ. ευρώ έναντι 5,210 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 45,99%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,837 εκατ. ευρώ, έναντι 4,322 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 81,33% και για την Εταιρεία σε 5,975 εκατ. ευρώ, έναντι 4,236 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 41,05%.

Διαβάστε επίσης

Performance Technologies: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,0360 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξανδρούπολη: Στα σκαριά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ΔΕΗ, Κοπελούζο, ΔΕΠΑ

Συνάντηση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με τον Πρόεδρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκο Τράκα

Πηγή: mononews.gr