Πέμπτη
30.03.2023

Εξωδικαστικός: Αιτήσεις από 4.944 μεγαλοοφειλέτες με χρέη 18 δισ.

Χρέη συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ, που έχουν δημιουργηθεί από οφειλέτες που χρωστούν άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, αντιστοιχούν στο 65% του συνόλου των χρεών που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και ταυτόχρονα αποτελούν το 10% των αιτήσεων (4.944 αιτήσεις από ισάριθμους οφειλέτες). Αυτό είναι ένα από τα εντυπωσιακά συμπεράσματα του απολογισμού του Μηχανισμού μέχρι σήμερα, που ρίχνει φως στη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των οφειλών, πέραν του πλήθους του αριθμού.

Εν τω μεταξύ, το 90% των συνολικών οφειλών, δηλαδή ποσό της τάξεως των 24,9 δισ. ευρώ, δεν είναι ενήμερο και βρίσκεται στο στάδιο της καθυστέρησης ή της καταγγελίας. Την ίδια στιγμή, το 54% της συνολικής οφειλής των αιτήσεων που έχουν οριστικά υποβληθεί έχει εξασφάλιση μικρότερη του 50%. Το ποσοστό του 54% αντιστοιχεί σε ποσά ύψους 2,9 δισ. ευρώ και μάλιστα η μεγάλη πλειονότητα αυτών, το 92% συγκεκριμένα (2,6 δισ. ευρώ για την ακρίβεια), βρίσκεται σε καθεστώς καθυστέρησης ή και καταγγελίας.

Σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους για τον μήνα Φεβρουάριο, η πλειονότητα των οφειλών στο σύνολό της (από νομικά και φυσικά πρόσωπα) αφορά ποσοστό 79% (21,7 δισ. ευρώ) χρέη προς χρηματοδοτικούς φορείς, με μόλις το 21%  (5,9 δισ. ευρώ) να αφορά οφειλές προς το Δημόσιο.

Να σημειωθεί επίσης ότι το 73% των οφειλών αυτών (ποσά ύψους 20,3 δισ. ευρώ) αφορούν φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικά:

  • Φυσικά πρόσωπα χρωστούν στις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς (π.χ. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, leasing, factoring κ.ά.) κεφάλαια 16,6 δισ. ευρώ (82% του συνόλου των οφειλών) και στο Δημόσιο το υπόλοιπο 18%, δηλαδή 3,7 δισ. ευρώ.
  • Νομικά πρόσωπα χρωστάνε στις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς 5,1 δισ. ευρώ και στο Δημόσιο 2,3 δισ. ευρώ (31%).

Επομένως, τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για τη ρύθμιση κάθε μορφής ιδιωτικής οφειλής χρωστούν συνολικά 20,3 δισ. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα με τη σειρά τους άλλα 7,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο του ιδιωτικού χρέους αυτήν τη στιγμή που καλείται να ρυθμίσει ο Εξωδικαστικός να αντιστοιχεί σε 27,7 δισ. ευρώ.

Γεωγραφικά, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Και οι δύο αυτές περιφέρεις μαζί προσελκύουν το 49% των αιτήσεων (δηλαδή 23.900 αιτήσεις) και το 51% του συνόλου των οφειλών (14,1 δισ. ευρώ), με την Αττική να έχει τη μερίδα του λέοντος, με 16.185 αιτήσεις (το 33%) αξίας 10,3 δισ. ευρώ (το 37% του συνόλου). Ακολουθούν κατά σειρά η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Το ιδιωτικό χρέος τον Φεβρουάριο: Αιτήσεις και ποσά ανά στάδιο

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, το ενδιαφέρον των οφειλετών συνεχίζεται και αποτυπώνεται τόσο στις οριστικές υποβολές όσο και στις νέες αιτήσεις. Τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις έφτασαν τις 2.495, από τις οποίες οι 1.011 είναι στο στάδιο της οριστικής υποβολής.

Τρία είναι τα στάδια του Εξωδικαστικού. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο η εικόνα ανά στάδιο είναι η ακόλουθη:

Στάδιο 1: Αρχική Υποβολή και Άντληση Στοιχείων 35.600 αιτήσεις (το 72% του συνόλου) ύψους 20,8 δισ. ευρώ (75%).

Στάδιο 2: Οριστική Υποβολή και Διαπραγμάτευση 8.600 αιτήσεις (17%) ύψους 3,3 δισ.ευρώ 12%).

Στάδιο 3: Ολοκληρωμένα Αιτήματα 5.300 αιτήσεις (11%) ύψους 3,6 δισ. ευρώ (13%)

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι 10.200 αιτήσεις που είναι στο αρχικό στάδιο και οι 10.100 που έχουν ακυρωθεί για διάφορους λόγους.

Ρυθμίσεις: Η μέση διάρκεια και τα ποσοστά αποδοχής

Από το 1,7 δισ. ευρώ που έχουν αποδεχθεί οι οφειλέτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί τα 807 εκατ. ευρώ για σύνολο αρχικών οφειλών 1,27 δισ. ευρώ (73%) και 457 εκατ. ευρώ (27%) βρίσκονται σε τελικό στάδιο ρύθμισης.

Η μέση διάρκεια για οφειλές προς το Δημόσιο είναι τα 18 έτη και η αντίστοιχη για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς είναι τα 15 έτη.

Το 33% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών. Επίσης, σε 21,8% ανέρχεται το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς το Δημόσιο και 31,8% για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς.

Σε μία άλλη ανάλυση, το 40% (512 εκατ. ευρώ ) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30% και, ειδικότερα, οφειλές προς το Δημόσιο 21,8% , στεγαστικά δάνεια 22,9%, επιχειρηματικά δάνεια 40,4%  και καταναλωτικά 33,0% .

Το βασικό σενάριο της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) προβλέπει ρυθμίσεις 1,4 δισ. ευρώ και στο αισιόδοξο σενάριο αναμένει ρυθμίσεις 1,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, το ποσοστό εγκρισιμότητας βαίνει αυξανόμενο (με εξαίρεση μια πρόσκαιρη πτώση τον Φεβρουάριο λόγω απόρριψης αίτησης για χρέος 175 εκατ. ευρώ).

Από τα 6,9 δισ. ευρώ που έχουν υποβληθεί οριστικά, το 60% (4,1 δισ. ευρώ) έχουν αξιολογηθεί και από αυτά έχει εγκριθεί ρύθμιση για το 75%.

Πηγή: powergame.gr