Σάββατο
08.10.2022

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών: Λιγότερη γραφειοκρατία για την αίτηση – Ευκολότερη η διαδικασία

Γρηγορότερη και πιο απλή γίνεται η διαδικασία αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, καθώς δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση ενός πλήθους δικαιολογητικών κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν οι πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης:

-της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,

-της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,

ων στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,

-του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη, ενώ υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μόνο των τελευταίων τριών περιόδων.

Την ίδια ώρα, δεν θα απαιτείται η εκ των προτέρων προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Αντ’ αυτού, κατά την οριστική υποβολή της αίτησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας πρέπει, πλέον, να υποβληθεί από τον αιτούντα εντός τριών μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τους οφειλέτες σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσής του.

Διαβάστε ακόμα:

Ποιοι μπορούν από φέτος να «σβήσουν» το τέλος επιτηδεύματος

Aποδείξεις: Πώς θα ελέγχουμε αν είναι έγκυρες – Κίνητρα για επώνυμες καταγγελίες (vid)

Σκρέκας: Κλιμακωτή η ενίσχυση στο ρεύμα – Επιπλέον κίνητρα σε όποιον υποκαταστήσει το φυσικό αέριο (vid)

Πηγή: newmoney.gr