Τετάρτη
06.07.2022

Euroxx: Ανεπηρέαστο το επενδυτικό στόρι των τραπεζών

Συστάσεις overweight και υψηλά περιθώρια ανόδου «βλέπει» η χρηματιστηριακή για τις 4 συστημικές που διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους

Παρά την έξαρση της κρίσης στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και τις ανησυχίες για επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ, η Euroxx εξακολουθεί να πιστεύει το ελκυστικό επενδυτικό στόρι των τραπεζών, το οποίο βασίζεται στη μεγάλη πτώση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και την επιστροφή της αύξησης των χορηγήσεων τους.

Στα τρέχοντα επίπεδα τιμών τους στο ταμπλό του ΧΑ, οι τράπεζες είναι διαπραγματεύσιμες με 0,50 φορές τα ενσώματα ίδια τους κεφάλαια (P/TBV), επίπεδο δεν αποτιμάει ορθά την ανάκαμψη των κερδών ανά μετοχή και τις προοπτικές διανομής μερίσματος, εκτιμά η χρηματιστηριακή.

Η Euroxx προτείνει και για τις τέσσερις μετοχές σύσταση overweight με τιμές στόχους που έχουν υψηλά περιθώρια.

Η τιμή-στόχος για την Alpha Bank είναι τα 1,60 ευρώ ή 67% περιθώριο ανόδου, η Eurobank έχει τιμή-στόχο 1,30 ευρώ με περιθώριο 28%, για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος είναι 4,20 ευρώ και περιθώριο ανόδου 18% και τέλος για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος είναι στα 2,20 ευρώ, με το υψηλότερο περιθώριο ανόδου μεταξύ των τραπεζών (+86%).

«Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν κυρίως βελτιωμένες τάσεις στα βασικά κέρδη προ προβλέψεων, εκταμιεύσεις ύψους €7,5 δισ. και εξοικονόμηση κόστους από την ψηφιοποίηση των εργασιών τους, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις (ακόμα πιο ήπιες από τις αναμενόμενες) στο καθαρά έσοδα», εξηγεί η Euroxx. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί πλέον να επενδυθεί σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις, εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Η Eurobank ανακοίνωσε βασικά έσοδα προ προβλέψεων 240 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο έναντι 225 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας κυρίως το υψηλότερο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) που επωφελήθηκε από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης TLTRO. Ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 6,0% (pro forma για τη συναλλαγή Solar ύψους €0,3 δισ.), ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με κεφάλαια CET1 FL στο 14,0% και συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 16,5%, pro forma για τη συναλλαγή Triangle. Συνολικά, η τράπεζα επανέλαβε την πρόβλεψή της για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 10% και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 208 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 120 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2021, λόγω υψηλότερων μη κύριων εσόδων, ισχυρής δημιουργίας προμηθειών και εποχικά χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων, αντισταθμίζοντας τα συρρικνωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και τις ελαφρώς υψηλότερες απομειώσεις. Η οργανική μείωση των NPEs συνεχίστηκε, οδηγώντας τον δείκτη NPEs στο 6,7% και την κάλυψη στο 81,4%. Η ΕΤΕ εμφανίζει 7την κορυφαία επίδοση κεφαλαίων σε με CET1 FL στο15,7%. Η διοίκηση επανέλαβε το σχέδιό για διανομή μερίσματος το 2023 από τα κέρδη του 2022 με ποσοστό διανομής 15% και συνολικά τα αποτελέσματα ήταν πάνω από την πρόβλεψή της Euroxx.

Η Τράπεζα Πειραιώς, που εμφανίζει το υψηλότερο περιθώριο ανόδου μεταξύ των τραπεζών, ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €508 εκατ. έναντι κερδών €76 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, αντανακλώντας κυρίως υψηλότερα κέρδη από συναλλαγές (περίπου €300 εκατ.), το όφελος από τη συναλλαγή της Θαλής (περίπου €282 εκατ.) και χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα αντισταθμίζοντας τα χαμηλότερα βασικά έσοδα κυρίως λόγω απομόχλευσης και εποχικότητας στις αμοιβές. Ο δείκτης CET-1 FL ήταν στο 10% και τα αποτελέσματα ήταν υψηλότερα από την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής.

Τέλος, η Euroxx εκτιμά ότι η Alpha Bank παρουσίασε καθαρά κέρδη 125 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 408 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των χαμηλότερων εξόδων συναλλαγών NPEs και των υψηλότερων μη βασικών εσόδων από δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου (με ουδέτερη επίδραση στα κεφάλαια). Τα αποτελέσματα ήταν πάνω από την πρόβλεψή της χρηματιστηριακής σε όλους τους τομείς. Το πρώτο τρίμηνο είναι σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το οικονομικό έτος με ανοδικούς κινδύνους από τα υψηλότερα επιτόκια στο χαρτοφυλάκιο δανείων. Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια CET1 FL διαμορφώθηκαν σε 12,2%.

Διαβάστε ακόμη:

BIG 5: Εκτόξευση τζίρου και κερδών για τους ισχυρούς παίκτες των ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων (pics)

MAVA-Renault: Ο Σκλαβενίτης δίνει «δεύτερη ζωή» για ένα εμβληματικό ακίνητο (pics)

Μυτιληναίος: Κίνδυνος αύξησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και αυξημένης πίεσης στην αγορά από την αναστολή των αποκοπών

 

Πηγή: newmoney.gr