Κυριακή
23.06.2024

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Direktna Banka από τη θυγατρική στη Σερβία

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Eurobank a.d. Beograd θα διανείμει στον Όμιλο Eurobank μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ποσό τάξης €232 εκατ.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης της θυγατρικής της στη Σερβία Eurobank a.d. Beograd με την Direktna Banka a.d. Kragujevac, ανακοίνωσε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 1ης Ιουλίου 2021 σχετικής ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, η συγχώνευση της Direktna με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank a.d. Beograd («Eurobank Serbia») (η «Συναλλαγή»), με απορρόφηση της Direktna από τη Eurobank Serbia, έχει ολοκληρωθεί.

Η ενοποιημένη τράπεζα («Eurobank Direktna»), στην οποία η Eurobank ελέγχει το 70%, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και με μερίδιο αγοράς 6,5% κατατάσσεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικών δανείων.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Eurobank a.d. Beograd θα διανείμει στον Όμιλο Eurobank μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ποσό τάξης €232 εκ.

H Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών και φιλικών συγχωνεύσεων.

Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές. Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν, συνιστάται στους αναγνώστες να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Eurobank δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στην παρούσα, εκτός εάν απαιτείται ρητά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Διαβάστε ακόμη

Πληθωρισμός: Ρεκόρ δεκαετίας με άλμα τιμών 4,8% τον Νοέμβριο – Αύξηση 180,9% στο φυσικό αέριο και 37,8% στο ρεύμα

ΕΛΠΕ: Σε νέα εποχή περνά ο πετρελαϊκός όμιλος, αποφασίστηκε η απόσχιση δραστηριοτήτων

Τουρκική λίρα: Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση – Άκαρπη και η νέα παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα

 

Πηγή: newmoney.gr

Array