Εθνική Τράπεζα: Μείωση κεφαλαίου κατά 1,82 δισ για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών

Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μετά την ως άνω μείωση διαμορφώνεται στα €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της  κατά το ποσό του €1.829.430.306, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η μείωση πραγματοποιείται με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2021, κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό του €1.829.430.306, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών), με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται και στα Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου θέματος (θέμα 2ο ) της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου (άρθρο 4) του Καταστατικού της Τράπεζας, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια μέρα (26η .10.2021) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή της στις 18.11.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ορίζεται ως η ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €1,00.

Διαβάστε ακόμα:

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πρόστιμα 900€ ή και 1.800€ με email από Δευτέρα 22/11 (vid)

Η Βρετανία ξεμένει από… πατατάκια – Ένα στα τρία καταστήματα έχει έλλειψη

JPMorgan: Μήνυση στην Tesla για τα tweets του Έλον Μασκ

Πηγή: newmoney.gr