Πέμπτη
30.03.2023

Εθνική Τράπεζα: Άνω του 5% το έμμεσο ποσοστό της Capital Group Companies

Στο 5,04% ανέρχεται πλέον το έμμεσο ποσοστό της Capital Group Companies στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.” στις 08.03.2023, η “The Capital Group Companies, Inc.” κατέχει έμμεσα από την 07.03.2023 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β) του Ν. 3556/2007 στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Συμπληρωματική πληροφόρηση:

Η Capital Group Companies, Inc. (”CGC”) είναι η μητρική εταιρεία των Capital Research and Management Company (”CRMC”) και Capital Bank & Trust Company (”CB&T”). Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α. που λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, για άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, καθώς και για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες.

Η CRMC και οι συνδεδεμένες εταιρείες της – διαχειριστές επενδύσεων – διαχειρίζονται μετοχές για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. (”CGII”), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (”εταιρείες διαχείρισης CGII”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited.

Οι εταιρείες διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν πρωταρχικά ως διαχειριστές επενδύσεων για θεσμικούς και πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η CB&T είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α., η οποία συνιστά εγγεγραμμένο σύμβουλο επενδύσεων και συνδεδεμένη καταστατικά ελεγχόμενη από την ομοσπονδιακή τράπεζα οντότητα.

Ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Τράπεζας για ίδιο λογαριασμό. Οι μετοχές που αναφέρονται μέσω αυτής της γνωστοποίησης κατέχονται μέσω λογαριασμών υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Διαβάστε ακόμη

Silicon Valley Bank: Ισχυροί τριγμοί στις διεθνείς αγορές – Η «άγνωστη» τράπεζα που βυθίζει τις μετοχές διεθνώς

Μαρία Αγγελικούση: Η Maran Dry παρέλαβε το 1ο της Capesize φορτηγό πλοίο διπλού καυσίμου (pics)

Ξεκίνησε πιλοτικά ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος» για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

 

Πηγή: newmoney.gr