Δευτέρα
15.04.2024

Ερευνα: Πώς αντιμετωπίζουν ανώτατα στελέχη σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την τεχνητή νοημοσύνη

Οι τεχνολογίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) θα δώσουν απροσδόκητη ώθηση στην παραγωγικότητα των οργανισμών τους, εκτιμούν τα ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, European Financial Services AI Survey.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των ερωτηθέντων προετοιμάζονται για τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει η GenAI στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρησιακές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις ανώτατων στελεχών από 60 ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση σχεδόν $508 δισ. Δύο στους τρεις συμμετέχοντες (68%) αναμένουν πως έως και το ένα τέταρτο των ρόλων στους οργανισμούς τους θα απαιτήσουν εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη ή αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων, τους επόμενους έξι έως 12 μήνες. Παράλληλα, το 17% εκτιμούν ότι αυτή η ανάγκη εκπαίδευσης θα μπορούσε να αφορά μέχρι και το μισό ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κατάρτισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων, παραμένουν περιορισμένες. Περισσότεροι από ένας στους τρεις ερωτηθέντες (35%), δήλωσαν ότι, επί του παρόντος, δεν έχουν σχέδια για την εκπαίδευση των ανθρώπων τους στις νέες, ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες GenAI, ενώ ένα επιπλέον 42% ανέφεραν ότι τα αντίστοιχα σχέδιά τους βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια. Ακολουθώντας μία πιο εστιασμένη προσέγγιση, μόλις το 12% των ανώτατων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων.

Αύξηση επενδύσεων για την GenAI

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιούνται ήδη εκτεταμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες GenAI στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ευρώπης. Τα τρία πέμπτα των ερωτηθέντων (60%) δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους έχει επενδύσει ενεργά στην τεχνολογία αυτή, τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, οι δαπάνες του κλάδου για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών αναμένεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα, με το 75% των στελεχών να σχεδιάζουν την αύξησή τους κατά τους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

Η GenAI αναμένεται να μεταβάλει τις entry-level θέσεις εργασίας

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις entry-level θέσεις εργασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Το 60% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΥ, αναμένουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ρόλους και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν όσοι εντάσσονται τώρα στο εργατικό δυναμικό. Για να διαχειριστούν αυτόν τον αντίκτυπο, το 35% των στελεχών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ενσωματώσουν την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων που προσφέρουν οι οργανισμοί τους, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) σχεδιάζει μία ευρύτερη αναδιάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών σε όλες τις entry-level θέσεις εργασίας.

Σε ερώτηση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά που θα αναζητήσουν οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία προσλήψεων για entry-level θέσεις, οι συμμετέχοντες στην έρευνα της ΕΥ ανέφεραν, κυρίως, μία καινοτόμο και διεπιστημονική νοοτροπία, καθώς και την εξοικείωση με την τεχνολογία και τη διάθεση για πειραματισμό. Ειδικότερα σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τα επόμενα δύο χρόνια, οι τομείς εξειδίκευσης στους οποίους εστιάζουν οι οργανισμοί κατά την αναζήτηση ειδικευμένου προσωπικού, είναι η επιστήμη δεδομένων και η καινοτομία (η κορυφαία επιλογή για το 45% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα), η πληροφορική (24%) και η διαχείριση λειτουργιών (14%).

Βασικές ανησυχίες η κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, το μελλοντικό ρυθμιστικό περιβάλλον και τα ζητήματα ηθικής

Όταν ρωτήθηκαν για τις σημαντικότερες ανησυχίες τους σχετικά με την ενσωμάτωση της GenAI, τα ανώτατα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν, κατά κύριο λόγο, την περιορισμένη εμπειρία και κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού γύρω από τις εφαρμογές της GenAI και τον αντίκτυπό τους (36%). Πηγή ανησυχίας αποτελεί, επίσης, η αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις των σημερινών και των υπό εξέταση ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων (29%), καθώς και τα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την GenAI (7%).

Οι ανησυχίες σχετικά με τις ηθικές παραμέτρους της GenAI επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα (αναφέρθηκε από το 32% των ερωτηθέντων), ακολουθούμενη από τη διαφάνεια και την ευκολία ερμηνείας (23%) και την πιθανότητα διακριτικής μεταχείρισης, μεροληψίας και έλλειψης ακεραιότητας (23%). Για τη διαχείριση των πιθανών ηθικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της GenAI, σχεδόν το ένα πέμπτο (18%) των ερωτηθέντων ισχυρίστηκαν ότι έχουν ήδη θεσπίσει ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ 30% δήλωσαν ότι αυτό βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (45%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει ακόμη ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία, οι μισοί (50%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η ομάδα τεχνολογίας που θα είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλον τον οργανισμό, θα αναφέρεται στον Chief Information Officer (ή σε αντίστοιχο ανώτατο στέλεχος).

Διαβάστε ακόμη

«Little Athens» – Η νέα γειτονιά στο «The Ellinikon»: Πάνω από 1.100 σπίτια βγαίνουν σταδιακά στην αγορά

Σωτήρης Καραγιάννης (Space Hellas): Κίνδυνος αφανισμού για τις επιχειρήσεις που δεν ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη

ΕΥΑΘ: Έρχονται αυξήσεις στο νερό – Eισήγηση για αλλαγή τιμολογίων στην Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: newmoney.gr

Array