Σάββατο
02.12.2023

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Βροχή καταγγελιών για απάτες με κρυπτονομίσματα

Επιτήδειοι στήνουν πλατφόρμες ή διαφημίζουν πλουτισμό άκοπα, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες και τις παραπλανητικές διαφημίσεις σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, ότι κάποιος επενδυτής αν τοποθετήσει τα χρήματα σε αμφιβόλου ποιότητας οργανισμούς την άλλη μέρα θα ξυπνήσει… πλούσιος! Πάνω από επτά καταγγελίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον περασμένο μήνα, με την εποπτική Αρχή να συστήνει προσοχή στους επενδυτές.

Η πιο τελευταία καταγγελία, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έγινε γνωστή μόλις στις 31 Οκτωβρίου, όταν ενημέρωνε τους επενδυτές πως ο διαδικτυακός τόπος bullxm.com δεν ανήκει σε οντότητα η οποία δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Μάλιστα, εφιστά την προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιρειών (με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται) σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών Αρχών άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εποπτεύει τις αγορές κρυπτοστοιχείων (cryptoassets) και την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων με τοποθετήσεις σε κρυπτοστοιχεία.

Άλλη υπόθεση έγινε γνωστή στις 30 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχουν περιέλθει σε γνώση της περιπτώσεις απατηλών διαδικτυακών πλατφορμών ή ιστοτόπων στους οποίους γίνεται χρήση και παραπλανητική αναφορά στοιχείων (όπως ενδεικτικά όνομα, αριθμός αδείας, αριθμός ΓΕΜΗ, έδρα κ.λπ.), που είναι ταυτόσημα ή προσομοιάζουν με στοιχεία της εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρίας VIE FINANCE AΕΠΕΥ. Από την πλευρά της η VIE FINANCE AΕΠΕΥ ενημέρωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με συγκεκριμένες απατηλές ιστοσελίδες…

Και όχι μόνο αυτά, αλλά οι επιτήδειοι ρίχνουν και τηλεφωνικά τα δίχτυα τους σε ανυποψίαστα θύματα. Κι αυτό διότι στις 25/10 έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται ως στελέχη ή εκπρόσωποι ή συνεργάτες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή υπαρκτών αλλοδαπών επενδυτικών εταιρειών καλούν τηλεφωνικώς πολίτες (μεταξύ άλλων από τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας 6996827922 και 6971225411), αναφέροντας ότι βρέθηκαν χρήματα σε «παγωμένους» λογαριασμούς τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εταιρείες ή τράπεζες του εξωτερικού και τους ζητούν προσωπικά στοιχεία και χρήματα, προκειμένου αυτά να τους επιστραφούν.

Και σ’ αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συστήνει στους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κοινοποιούν σε άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (στοιχεία ταυτότητας, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.) και να μην αποστέλλουν χρήματα.

Στις 16/10, μάλιστα, επειδή το πλήθος των καταγγελιών είναι μεγάλο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε οδηγίες προς… ναυτιλλομένους για τις επενδυτικές συστάσεις. Δηλαδή, σε ποιους απευθύνονται και τι ακριβώς αυτές αφορούν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση βασίζονται σε κοινοτικές οδηγίες.

Σύμφωνα με την Κεφαλαιαγορά, οι συστάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους ανεξάρτητους αναλυτές, τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα πρόσωπα των οποίων κυρία δραστηριότητα είναι η παραγωγή επενδυτικών συστάσεων και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από τα πρόσωπα αυτά με σύμβαση εργασίας ή με άλλον τρόπο. Επίσης, άλλα πρόσωπα που προτείνουν επανειλημμένα επενδυτικές αποφάσεις όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα και τα οποία παρουσιάζονται ως έχοντα χρηματοοικονομική πείρα ή εμπειρογνωμοσύνη ή παρουσιάζουν τη σύστασή τους με τρόπο που δημιουργεί στους άλλους τη λογική πεποίθηση ότι διαθέτουν χρηματοοικονομική πείρα ή εμπειρογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λοιπόν, τα πρόσωπα που παράγουν επενδυτικές συστάσεις ή άλλες πληροφορίες που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική δημοσιοποιούν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο σε όλες τις συστάσεις που παράγουν την ταυτότητά τους και τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα τυχόν άλλου προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της σύστασης:

  • το όνομα και την επαγγελματική ιδιότητα όλων των φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στην παραγωγή της σύστασης,
  • όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή της σύστασης ενεργεί βάσει σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης σύμβασης εργασίας, ή με άλλον τρόπο, εν προκειμένω για νομικό πρόσωπο, το όνομα του εν λόγω νομικού προσώπου.

Όταν το πρόσωπο που παράγει συστάσεις είναι επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο που εργάζεται για επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα με σύμβαση εργασίας ή με άλλον τρόπο, το πρόσωπο αυτό δηλώνει στη σύσταση, εκτός από τις πληροφορίες α και β ανωτέρω, την ταυτότητα της οικείας αρμόδιας Αρχής.