Σάββατο
28.01.2023

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €15.000 στην εταιρία Capital ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 975η/11.1.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην εταιρία «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 (παρ. 5) του ν. 4514/2018 (Οργανωτικές Απαιτήσεις), σε συνδυασμό με την παρ. 2(ε) του άρθρου 31 του 2017/565 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της ΕΕ (Εξωτερική ανάθεση ουσιωδών και σημαντικών επιχειρησιακών λειτουργιών), καθώς και των διατάξεων της παρ. 1(στ) και 4 του άρθρου 21 του ίδιου Κανονισμού (Γενικές οργανωτικές απαιτήσεις).

Διαβάστε επίσης

ΕΛΤΟΝ: Αλλαγές σε δύο διευθυντικά στελέχη του Ομίλου
Πηγή: mononews.gr