Πέμπτη
01.06.2023

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεχίζεται και σήμερα η έρευνα στη χονδρική και λιανική ενέργειας-Τι ακολουθεί

Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται σήμερα οι επιτόπιοι έλεγχοι στις εταιρείες λιανικής και χονδρικής ενέργειας, από την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού στο πλαίσιο  έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2021.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν εισβάλει από χθες το πρωί  στα γραφεία των εταιρειών ηλεκτρισμού χονδρικής και λιανικής ξεσκονίζοντας τα βιβλία email και υπολογιστές πραγματοποιώντας επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν το αν και κατά πόσον υπάρχει κερδοσκοπία ή αθέμιτες πρακτικές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές, ότι μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στοιχείων θα γίνει η αποσφράγισή τους σε επικοινωνία με τις εταιρείες ενέργειας, για να διαμορφωθεί ο φάκελος της υπόθεσης. Ακολούθως, θα μελετηθεί ο φάκελος και θα γίνει ανάλυση των στοιχείων από τη Γενική διεύθυνση. Στη συνέχεια εφόσον προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για παραβάσεις η Γενική Διεύθυνση με εισήγησή της ζητά από την Ολομέλεια να κληρωθεί η υπόθεση σε Εισηγητή. Ακολούθως,   ο εισηγητής της έρευνας ενεργώντας με δική του ευθύνη έχει 4 μήνες για να εμβαθύνει στην έρευνα και να καταλήξει στην πρότασή του για πρόστιμα ή κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα, είναι βαρύνουσας σημασίας ενόψει των αγωγών που έχουν γίνει από καταναλωτές αλλά και της πολιτικής διάστασης που έχει πάρει το θέμα των υπερκερδών, της συγκράτησης των τιμών και στήριξη των καταναλωτών.

Όσον αφορά, τις παραβάσεις που αναζητά η Επιτροπή, για τη χονδρική αφορά το ενδεχόμενο υπερτιμολόγησης από το δεσπόζοντα παίκτη και  το ενδεχόμενο συντονισμένων ενεργειών διαφορετικών εταιρειών της αγοράς. Για τη λιανική αφορά τον τρόπο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα χρειαστεί η Επιτροπή για την ολοκλήρωση της έρευνας, ωστόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Γιάννης Λιανός τονίζει στο mononews.gr.  “Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στην επιτάχυνση της διεξαγωγής των ερευνών της και παρά το βαρύ έργο της, έχει καταφέρει να μειώσει το μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας έρευνας από τα 8 χρόνια στα 1,1 έτη”.

Το Δεκέμβριο του 2021 ξεκίνησε η αυταπάγγελτη έρευνα στην ενέργεια

Σχετικά με την έρευνα για την ενέργεια η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει:

“Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών που άνοιξε το Δεκέμβριο του 2021 στον κλάδο ενέργειας, διενήργησε την 5/5/2022 αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011 και 101/102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

• Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.
• Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική συμπεριφοράς επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Η ΕΑ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και 101/102 ΣΛΕΕ.

Άλλες ενέργειες

Η ΕΑ είναι αρμόδια για την αποτελεσματική expost εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας.  Σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι επιφορτισμένη με τον exante έλεγχο του ανταγωνισμού στον κλάδο, η ΕΑ παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις τιμών που σημειώνονται διεθνώς, καθόσον οι αυξήσεις αυτές δύνανται να έχουν επιπτώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Έχει δε συστήσει ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από στελέχη της σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής, όπως το Cambridge University, το University of East Anglia, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την στενή παρακολούθηση της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λεχουρίτης (ΙΝΚΑ): Συλλογικές αγωγές σε 18 προμηθευτές για κατάργηση της ρήτρας και αποζημιώσεις-Ασφαλιστικά μέτρα για μη διακοπή ρεύματος

Ξεσκονίζει τις εταιρείες προμήθειας η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πηγή: mononews.gr