Πέμπτη
29.09.2022

Eπιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου για 300.000 αγρότες – H διαδικασία

Μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τα κριτήρια αλλά και τους όρους για τη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κίνησης για αγροτική χρήση, περίπου 300.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες βρίσκονται εν αναμονή για τις επιστροφές.

Η ΚΥΑ περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού της μέγιστης αναγκαίας ποσότητας πετρελαίου για κάθε είδος καλλιέργειας και ζωικής παραγωγής.

Η διαδικασία

Για παράδειγμα σύμφωνα με τους υπολογισμούς χρειάζονται:

· οι καλλιεργητές σκληρού σιταριού 16 λίτρα ανά στρέμμα

· οι βαμβακοπαραγωγοί 30 λίτρα ανά στρέμμα

· καλλιεργητές κηπευτικών 20,5 λίτρα ανά στρέμμα

· εκτροφείς μεγάλων βοοειδών 24 λίτρα.

Το 50% από τις ποσότητες αυτές του πετρελαίου θα αφορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ο υπολογισμός θα γίνεται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,41 ευρώ για κάθε λίτρο.

Για παράδειγμα η μέγιστη ποσότητα πετρελαίου ορίζεται στα 1.600 λίτρα για 100 στρέμματα σκληρού σιταριού και η επιστροφή ΕΦΚ θα αφορά τα 800 λίτρα, δηλαδή θα υπολογιστεί στο 50% αυτής της ποσότητας. Με τον συντελεστή 0,41 ευρώ ανά ο παραπάνω παραγωγός θα λάβει 328 ευρώ ως επιστροφή.

Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει στην Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., τους ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων- όπως είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ- και ανά ΑΦΜ, τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή το κάθε δικαιούχο πρόσωπο. Στη συνέχεια η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και τέλος ο δικαιούχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποβολή δήλωσης του δικαιούχου στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ. Μετά τις αναγκαίες διασταυρώσεις γίνεται η πίστωση των επιστροφών.

Έλεγχοι αναμένεται να γίνουν από την ΑΑΔΕ που θα ελέγχουν τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων που προμηθεύτηκαν οι δικαιούχοι και τα παραστατικά αγορών πετρελαίου κινητήρων που τηρούν στο αρχείο τους τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα.

Τα ποσά των επιστροφών θα αναζητούνται από την αρμόδια αρχή εάν διαπιστωθεί η επιστροφή Ε.Φ.Κ. για ποσότητες πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές φόρου για πετρέλαιο αγροτικής χρήσης θα κοστίσει 70 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι και στο αγροτικό ρεύμα ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται με αυξημένες επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, η επιδότηση το Σεπτέμβριο προσδιορίζεται στα 639 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το Αγροτικό Τιμολόγιο και απορροφά το 90% της αύξησης. Για παράδειγμα, αγρότης που θα καταναλώσει 2.000 κιλοβατώρες, με την επιδότηση θα χρεωθεί με 282 ευρώ αντί για 1.560 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr